№ 4(193) (2020)

Особистість педагога

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТОЧКА ЗОРУ

Андрагогічні аспекти професійного самовиховання сучасного вчителя PDF
Галина Іванівна Соцька, Олена Володимирівна Тринус 5-9

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Особливості професійної підготовки вчителів інтегрованого навчання у вчительських колегіумах Польщі PDF
Надія Матвіївна Мотрук 10-15

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Теоретичні основи управління розвитком цифрової компетентності керівників закладів загальної середньої освіти як проблема в педагогічній теорії та освітній практиці PDF
Гаррет Бодом 16-19
Проблема управління розвитком науково-методичної компетентності вчителів закладів освіти першого ступеня в педагогічній теорії та освітній практиці PDF
Ольга Федорівна Золочевська 20-24
Управління розвитком закладу позашкільної освіти PDF
Геннадій Анатолійович Шкура 25-28

ВИЩА ШКОЛА

Правова культура і компетентність особистості: спільне та відмінне культурологічного і компетентнісного підходів PDF
Любов Миколаївна Кравченко 29-33
Самостійна робота студентів, як складова навчального процесу на основі сучасних науково-практичних тенденцій PDF
Олександр Юрійович Лемберський 34-37

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Концепція формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів зі спеціальності «Фізична кульутра і спорт» PDF
Олександр Ігорович Верітов 38-43
Особливості педагогічного процесу з обдарованими студентами-бакалаврами дизайну при вивченні художньо-графічних дисциплін PDF
Вадим Вікторович Горянський 44-48

ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Інтерактивні технології навчання майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи PDF
Леся Вікторівна Лебедик, Віктор Юрійович Стрельніков 49-53

КАЛЕЙДОСКОП МОВ

Розроблення дидактичних матеріалів як умова ефективного засвоєння професійно спрямованої іноземної мови PDF
Аліна Євгенівна Фандєєва 54-59
Формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку: теорія і сучасна практика PDF
Наталія Георгіївна Пахомова, Інна Володимирівна Баранець 60-66
Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології PDF
Світлана Орестівна Стежко, Наталія Юріївна Кондратенко, Ганна Валеріївна Марченко 67-73

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

Моделювання процесу підготовки педагогічних працівників закладів освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища PDF
Ірина Олександрівна Калініченко 74-81

ШКІЛЬНА РОДИНА

Заклади підготовки вчителів початкових класів Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століть PDF
Сергій Петрович Савченко, Василь Васильович Фазан 82-85

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ

Використання інформаційних технологій при дистанційному вивченні музично-виконавських дисциплін PDF
Віра Сергіївна Литовченко 86-91
Роль української професійної вокально-хорової освіти у розвитку східно-слов’янської музичної культури XVII–XVIII ст PDF
Ігор Володимирович Тилик, Людмила Костянтинівна Бакало 92-98
Духові інструменти у музичній культурі Санкт-Петербурга 20–30-х років ХVIII століття (за матеріалами газети «Санкт-Петербурзькі відомості») PDF
Ярослав Миколайович Горбаль 99-103