Заклади підготовки вчителів початкових класів Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століть

Автор(и)

  • Сергій Петрович Савченко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4188-9523
  • Василь Васильович Фазан Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9823-3704

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-82-85

Ключові слова:

земства, учительські семінарії, освіта, підготовка вчителів, Полтавщина

Анотація

Схарактеризовано діяльність закладів підготовки вчителів Полтавщини, особливості їхньої діяльності та заснування, представлено організацію навчального процесу. Акцентовано увагу на роль земств у діяльності даних закладів освіти. Важливою подією було створення на території України кінця ХІХ –  початку ХХ століття нового типу освітнього закладу для підготовки вчителів народних шкіл – учительської семінарії, які відкривалися за підтримки земств. Земства, у свою чергу, спочатку вели підготовку педагогічних кадрів у духовних семінаріях за допомогою призначення спеціальних стипендій; вони ж виявилися й ініціаторами заснування вчительських семінарій.

Біографії авторів

Сергій Петрович Савченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 

Василь Васильович Фазан, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогічних і теологічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Посилання

Дело Киевского учебного округа с сообщением о состоянии учительских институтов и семинарий КУО за 1916–1917 уч. г., 1916 р., 32 арк.

Освіта на Полтавщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. URL: http://poltavahistory.inf.ua/history9_2u.html

Освітянський первісток -семінарія- і дух і серце Полтавщини. URL: http://vs-school.ucoz.ru/index/uchitelska_cholovicha_seminarija/0-28

Отчёт о начальных народных училищах в Таврической губернии, с 1866 по 1869 год, представленный членом губернского училищного совета от земства Амадеем Филибертом. Учитель. 1870. № 4. С. 110–118.

Полтавщина : енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. Київ : УЕ, 1992. 1024 с.

Репко І. П. Питання підготовки вчителів для народних шкіл України другої половини 19-го століття. URL: http://eprints.zu.edu.ua/4063/1/Vip_49_7.pdf

Чернов А. Полтавський учительський інститут. До 100-річчя відкриття навчального закладу. Рідний край. 2014. № 1 (30). С. 102–106.

References

Delo Kievskogo uchebnogo okruga s soobshcheniem o sostoianii uchitelskikh institutov i seminarii KUO za 1916 – 1917 uch. g. [The case of the Kiev educational district with a report on the state of teachers' institutes and seminaries of the KUO for 1916 - 1917 academic. g.]. (1916) [in Ukrainian].

Osvita na Poltavshchyni v kintsi XIX – na pochatku XX stolittia [Education in Poltava region in the late XIX - early XX century]. Retrieved from http://poltavahistory.inf.ua/history9_2u.html [in Ukrainian].

Osvitianskyi pervistok -seminariia- i dukh i sertse Poltavshchyny [Educational firstborn - seminary - and the spirit and heart of Poltava region]. Retrieved from http://vs-school.ucoz.ru/index/uchitelska_cholovicha_seminarija/0-28 [in Ukrainian].

Otchet o nachalnykh narodnykh uchilishchakh v Tavricheskoi gubernii, s 1866 po 1869 god, predstavlennyi chlenom gubernskogo uchilishchnogo soveta ot zemstva Amadeem Filibertom [Report on elementary public schools in the Tauride province, from 1866 to 1869, presented by a member of the provincial school council from the zemstvo Amadeus Filibert] (1870). Uchitel [Teacher], 4, 110-118 [in Russian].

Kudrytskyi, A. V. (Ed.). (1992). Poltavshchyna [Poltava region]: entsyklopedychnyi dovidnyk. Kyiv: UE [in Ukrainian].

Repko, I. P. Pytannia pidhotovky vchyteliv dlia narodnykh shkil Ukrainy druhoi polovyny 19-ho stolittia [The issue of teacher training for public schools of Ukraine in the second half of the 19th century]. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/4063/1/Vip_49_7.pdf [in Ukrainian].

Chernov, A. (2014). Poltavskyi uchytelskyi instytut. Do 100-richchia vidkryttia navchalnoho zakladu [Poltava Teacher's Institute. To the 100th anniversary of the opening of the school]. Ridnyi krai [Homeland], 1 (30), 102-106 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Савченко, С. П., & Фазан, В. В. (2020). Заклади підготовки вчителів початкових класів Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століть. Імідж сучасного педагога, (4(193), 82–85. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-82-85

Номер

Розділ

ШКІЛЬНА РОДИНА