Редакційний штат

Редактори

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine (головний редактор)

Надія Миколаївна Токаренко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (випусковий редактор)

Ніна Іванівна Курмишева, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ukraine (відповідальний секретар)

Редактори розділів

Ірина Олександрівна Калініченко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ukraine

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine

Віталій Володимирович Зелюк, кандидат педагогічних наук, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Ukraine

Віра Романівна Ільченко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, завідувачка лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Ukraine

Світлана Вікторівна Королюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Ukraine

Ольга Андріївна Федій, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36000, Ukraine

Галина Іванівна Сотська, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, Україна, 04060, Ukraine

Марина Вікторівна Гриньова, Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Украина, Ukraine

Лариса Борисівна Лук'янова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ukraine

Лідія Олексіївна Хомич, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Ukraine

Мирослава Петрівна Вовк, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ukraine

Олександр Георгійович Кучерявий, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ukraine

Олександр Андрійович Лавріненко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ukraine

Анатолій Петрович Самодрин, Кременчуцький інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Ukraine

Олена Валеріївна Аніщенко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ukraine