Редакційний штат

Редактори

Надія Іванівна Білик, Полтавська академія неперервної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine (головний редактор)

Надія Миколаївна Токаренко, Полтавська академія неперервної освіти (випусковий редактор)

Вікторія Валентинівна Шевчук, Полтавська академія неперервної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine (відповідальний секретар)

Редактори розділів

Віктор Юрійовия Стрельніков, Полтавська академія неперервної освіти ім.М.В.Остроградського, Україна, Ukraine

Ірина Олександрівна Калініченко, Полтавська академія неперервної освіти ім.М.В.Остроградського, Україна, Ukraine

Світлана Вікторівна Королюк, Полтавська академія неперервної освіти ім.М.В.Остроградського, Україна, Ukraine

Ольга Андріївна Федій, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна,  Ukraine

Галина Іванівна Сотська, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  Національної академії педагогічних наук України, Україна, Ukraine

Марина Вікторівна Гриньова,  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна, Ukraine

Олена Григорівна  Жданова-Неділько,  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна, Ukraine

Лариса Борисівна Лук'янова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine

Лідія Олексіївна Хомич, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, Ukraine

Мирослава Петрівна Вовк, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine

Олександр Георгійович Кучерявий, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine

Олександр Андрійович Лавріненко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  НАПН України, Ukraine

Олена Валеріївна Аніщенко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine