Про журнал

Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; редкол.: Н. І. Білик (гол. ред.) [та ін.]. - Полтава: ПОІППО, 1999 (ел. видання з 2017). - Виходить 6 разів на рік.

Вебсайт: http://isp.poippo.pl.ua

Журнал включено до Переліку електронних наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (категорія "Б"), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН України від 02 липня 2020 року № 886)

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, в які включено наукове видання: CrossRef, Index Copernicus, BASE, Google Академія, WorldCat, OpenAIRE, Наукова періодика України

Поточний номер

№ 6(201) (2021): «Базова середня освіта в умовах змін
					##issue.viewIssueIdentification##

Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»).
2021. № 6 (201). 94 с.

Опубліковано: 2022-01-04

Весь випуск

ВИЩА ШКОЛА

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

РЕЖИСУРА УРОКУ

Переглянути всі випуски

ISSN/EISSN 2522-9729 (online)

Key title: Imidz sucasnogo pedagoga (online)

Abbreviated key title: Imidz sucas. pedagoga (online)

Parallel title: Image of the modern pedagogue

URL: http://isp.poippo.pl.ua

Галузі наук: 011 освітні, педагогічні науки.

Журнал «Імідж сучасного педагога». Серія Педагогіка. Приймає до друку статті, які проходять двостороннє сліпе рецензування.

ISSN/EISSN 2522-9729 (online)

DOI 10.33272/2522-9729 

Проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, розвитку професіоналізму, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.

Основне завдання журналу «Імідж сучасного педагога»: публікація наукових статей з метою поширення найактуальнішої та найважливішої інформації в галузі педагогічних наук.

Головний редактор (з 2021 р.):
Білик Надія Іванівна, докторка педагогічних наук, доцентка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ (з 2021 р.):
Аніщенко Олена Валеріївна, докторка педагогічних наук, професорка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Білик Надія Іванівна, докторка педагогічних наук, доцентка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 

Боднар Оксана Степанівна, докторка педагогічних наук, доцентка, Тернопільський національний. педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Вовк Мирослава Петрівна, докторка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Горошко Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Гриньова Марина Вікторівна, докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Дудак Анна, докторка наук габілітована, професорка, Інститут педагогіки і психології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)
Єльникова Галина Василівна, докторка педагогічних наук, професорка, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
Зелюк Віталій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, заступник головного редактора
Ільченко Віра Романівна, докторка педагогічних наук, професорка, дійсна членкиня НАПН України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
Калініченко Ірина Олександрівна, кандидатка педагогічних наук, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
Королюк Світлана Вікторівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Кравченко Ганна Юріївна, докторка педагогічних наук, доцентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кравченко Любов Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Лук'янова Лариса Борисівна, докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України, директорка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник головного редактора
Мажець Гелена, докторка габілітована, професорка, Гуманістична та економічна академія в Лодзь (Польща)
Мосейчук Юрій Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Отич Олена Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Мінекоенерго України
Палічук Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, ВНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Пікула Норберт, доктор наук габілітований, професор, директор, Інститут соціальної педагогіки Державного Педагогічного університету ім. Комісії Народової в Кракові (Польща)
Рибалко Людмила Сергіївна, докторка педагогічних наук, професорка, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Самодрин Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», м. Дніпро
Сотська Галина Іванівна, докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Федій Ольга Андріївна, докторка педагогічних наук, професорка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Хомич Лідія Олексіївна, докторка педагогічних наук, професорка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Шпак Валентина Павлівна, докторка педагогічних наук, професорка, Навчально-науковий інститут педагогічної освіти спеціальної роботи і мистецтва, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького