Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Імідж сучасного педагога?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення тексту

 1. Формат сторінки - А4
 2. Шрифт - Times New Roman
 3. Розмір шрифту - 14
 4. Інтервал - 1,5
 5. Абзацний відступ -1,25 мм
 6. Вирівнювання - по ширині
 7. Поля документу -20 мм
 8. Обсяг - від 10 до 30 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська, англійська, польська

Структура статті

 • УДК
 • Прізвище, ініціали мовою статті
 • НАЗВА СТАТТІ мовою статті
 • Прізвище, ініціали англійською мовою
 • НАЗВА СТАТТІ англійською мовою
 • Анотація мовою статті (45-50 слів)
 • Ключові слова мовою статті (5-10 слів)
 • Розширена анотація англійською мовою. 
 • Основні вимоги до анотації:

-         об'єм від 45-50 слів;

-         інформативність (не містить загальних слів);

-         оригінальність (не повинна бути калькою російськомовної анотації);

-         змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

-         структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті);

-         переклад розширеної анотації повинен бути завірений завідуючим кафедри іноземних мов або бюро перекладів (документ про переклад оформляється після остаточного прийняття статті до публікації). Ви також можете оформити переклад розширеної анотації через редакцію.

 • Ключові слова англійською мовою (5-10 слів)

Розділи:

 1. Актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5–10 рядків).
 2. Аналіз попередніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття (1/3 с.).
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття (2–3 рядки).
 4. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Із цієї частини читач визначає корисність пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати “білі плями” у загальній проблемі (обсяг – 5–10 рядків).
 5. Виклад основного матеріалу дослідження (5–6 с.). Виділити головне у матеріалах дослідження; можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод вирішення завдання і викладом отриманих результатів; доцільно описати методику дослідження.
 6. Висновки з даного дослідження.
 7. Стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 8. Список використаних джерел (за алфавітом) подається згідно з вимогами ВАК (бюлетень ВАК України, № 3, 2008 р.). Матеріали, що не оформлені відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 03.03.2008 р. № 147, не відредаговані розглядатися не будуть.
 9. Дата надходження до редакції авторського оригіналу.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.