Інформація для читачів

Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». 

Спеціальність 011: освітні, педагогічні науки

DOI: 10.33272/2522-9729

ISSN: 2522-9729 (Інтернет, 2017-2023); 2221-6316 (друк, 1999–2016). 

Журнал має 171 випуск у друкованому вигляді, 43 – в електронному (станом на 01.04.2024). 

Журнал включено до Переліку електронних наукових  фахових видань України (категорія «Б», спеціальність 011: освітні, педагогічні науки), відповідно до наказу МОН України «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства» (№886 від 02.07.2020 р.).

Журнал використовує Видавничу платформу Open Journal Systems Technology з 2017 року, вебсайт: http://isp.pano.pl.ua. 

Мова видання: українська. 

Мова доповідей: українська, англійська, польська. 

Частота випуску журналу: раз на два місяці.