Інформація для бібліотекарів

Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». 

Спеціальність 011: освітні, педагогічні науки

DOI: 10.33272/2522-9729

ISSN: 2522-9729 (Інтернет, 2017-2023); 2221-6316 (друк, 1999–2016). 

Журнал має 171 випуск у друкованому вигляді, 42 – в електронному (станом на 01.12.2023). 

Журнал включено до Переліку електронних наукових  фахових видань України (категорія «Б», спеціальність 011: освітні, педагогічні науки), відповідно до наказу МОН України «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства» (№886 від 02.07.2020 р.).

Журнал використовує Видавничу платформу Open Journal Systems Technology з 2017 року, вебсайт: http://isp.pano.pl.ua. 

Мова видання: українська. 

Мова доповідей: українська, англійська, польська. 

Частота випуску журналу: раз на два місяці. 

Основні наукові напрями журналу: поширення інформації для освітян про досягнення педагогічної науки та передовий педагогічний досвід; інформування про: досягнення української та світової педагогічної науки та практики, інноваційні підходи до теорії освіти; допомога керівникам закладів освіти, творчим освітнім спільнотам з проблем нового управління українською школою, підвищення ефективності їхньої освітньої діяльності; розвиток професійної компетентності вчителів, активне використання та збагачення фонду ідей і технологій у педагогічній науці та практиці. 

Засновники журналу: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Україна (з 2022 р. – Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, Україна); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України. 

Редакційна колегія: співробітники засновників – 12, з яких 9 д-рів пед. наук; Польща – 3 габілітованих д-рів;  з інших закладів – 14 д-рів пед. наук. 

Редакційна політика журналу: слідувати рекомендаціям Комітетів з етики: Комітету з етики публікацій (COPE), Публікаційного етичного ресурсного набору (PERK) та рекомендацій Elsevier, а також досвіду закордонних та українських професійних спільнот, наукових організації та редакції (http: //publicationethics.org/). 

Індекси журналу:

  • CrossRef (об'єднання видавців наук. публ. (журналів, монографій, збірників матеріалів конфер.), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Ця служба зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологіюDigital Object Identifier(CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів) з 2019 року
  • Index Copernicus Journals Master List (база даних наукових журналів, яка індексує понад 15000 назв видань з усього світу та всіх галузей наукового знання). Видання представлене у базі даних архівом: ICV 2020 (83,14), ICV 2021 (84,55), ICV 2022 (81,08)
  • BASE (пошукова система з об'ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, доступних у веб-середовищі)
  • Google Академія (пошукова система, що індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання)

Рейтинги Google Scholar:

h-index: 20 (11/2023) | і10-index: 67 (04/2024)

  • WorldCat (глобальний федеративний бібліотечний каталог та найбільша у світі бібліографічна база даних)
  • OpenAIRE (проєкт, який розвивається в рамках політики відкритого доступу Європейської комісії)
  • Наукова періодика України (проєкт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)

 

Електронний формат журналу рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України. 

Роботи автора розглядаються сліпо на двосторонній основі.