Про журнал

Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; редкол.: Н. І. Білик (гол. ред.) [та ін.]. - Полтава: ПОІППО, 1999 (ел. видання з 2017). - Виходить 6 разів на рік.

Вебсайт: http://isp.poippo.pl.ua

Журнал включено до Переліку електронних наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (категорія "Б"), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН України від 02 липня 2020 року № 886)

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, в які включено наукове видання: CrossRef, Index Copernicus, BASE, Google Академія, WorldCat, OpenAIRE, Наукова періодика України

Поточний номер

№ 3(198) (2021): Розвиток інформаційної компетентності педагога
					##issue.viewIssueIdentification##

Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»).
2021. № 3 (198). 114 с.

Опубліковано: 2021-06-15

Весь випуск

ТОЧКА ЗОРУ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ВИЩА ШКОЛА

РЕЖИСУРА УРОКУ

Переглянути всі випуски

ISSN/EISSN 2522-9729 (online)

Key title: Imidz sucasnogo pedagoga (online)

Abbreviated key title: Imidz sucas. pedagoga (online)

Parallel title: Image of the modern pedagogue

URL: http://isp.poippo.pl.ua

Галузі наук: 011 освітні, педагогічні науки.

Журнал «Імідж сучасного педагога». Серія Педагогіка. Приймає до друку статті, які проходять двостороннє сліпе рецензування.

ISSN/EISSN 2522-9729 (online)

DOI 10.33272/2522-9729 

Проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.

Основне завдання журналу «Імідж сучасного педагога»: публікація наукових статей з метою поширення найактуальнішої та найважливішої інформації в галузі педагогічних наук.

Головний редактор (з 2021 р.):
Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ (з 2021 р.):
Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 

Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, Тернопільський національний. педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Горошко Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Дудак Анна, доктор наук габілітований, професор, Інститут педагогіки і психології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)
Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
Зелюк Віталій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, заступник головного редактора
Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
Калініченко Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
Королюк Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Кравченко Ганна Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кравченко Любов Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Лук'янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник головного редактора
Мажець Гелена, доктор габілітований, професор, Гуманістична та економічна академія в Лодзь (Польща)
Мосейчук Юрій Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Мінекоенерго України
Палічук Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, ВНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Пікула Норберт, доктор наук габілітований, професор, директор Інституту соціальної педагогіки Державного Педагогічного університету ім. Комісії Народової в Кракові (Польща)
Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Самодрин Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», м. Дніпро
Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Шпак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, Навчально-науковий інститут педагогічної освіти спеціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького