Синхронізація навчання студентів-медиків засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-33-37

Ключові слова:

технології навчання, діяльнісний підхід, інтерактивні технології, інформаційно-комунікаційні компетенції, мультимедійні технології

Анотація

Описано й узагальнено досвід використання  інтернет-інформації в роботі закладу освіти, його роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення студентів. Проаналізовано  особливості індивідуалізації та диференціації навчання в умовах  застосування  мультимедійних ресурсів і  побудови діалогу студента з комп’ютером.  Висвітлено основні тенденції та перспективи використання інтернет-інформації  на заняттях різних циклів. Розкрито потенціал синхронізації навчання студентів-медиків засобами інформаційно-комунікаційних технологій як під час аудиторних занять, так і в умовах дистанційного та змішаного навчання. Здійснено моніторинг ІКТ-компетентності педагогів, як суб’єктів інформаційного освітнього простору закладу освіти.

Біографії авторів

Олена Анатоліївна Синенко, Полтавський базовий медичний фаховий коледж

кандидатка медичних наук, директорка

Наталія Сергіївна Вахненко, Полтавський базовий медичний фаховий коледж

заступниця директора з навчальної роботи

Тетяна Сергіївна Чемісова, Полтавський базовий медичний фаховий коледж

кандидатка психологічних наук, заступниця директора з виховної роботи

Наталія Романівна Єфименко, Полтавський базовий медичний фаховий коледж

методистка

Посилання

Білик Н. І., Пилипенко В. В., Шостя С. П. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 6 (195). С. 15–20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445.

Безродна C. М. Управління якістю : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей. Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2017. 174 с.

Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : навч. посіб. Київ : ДУТ, 2014. 140 с.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. Київ : Академперіодика, 2014. 362 с.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. URL: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraini-nova-redaktsiya/ (дата звернення 27.04.2021 р.)

Концепція якості освіти. URL: https://ru.osvita.ua/school/method/1342/ (дата звернення 27.04.2021 р.)

Опанасюк Ю. В. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти. Вища освіта України. 2016. № 11. С. 49–53.

Сутність і структура поняття «якість освітнього процесу» у філософській та психолого-педагогічній літературі. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN17/12bnotpl.pdf (дата звернення 04.04.2021 р.)

Торубара О.М. Індивідуалізація та диференціація навчання на основі використання комп’ютера. URL: http://erpub.chnpu.edu.ua (дата звернення 04.04.2021 р.)

Шандра Р. Організація дистанційного навчання в Moodle. URL: https://osvita.ua/vnz/high_school/72285/ (дата звернення 04.04.2021 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Синенко, О. А., Вахненко, Н. С., Чемісова, Т. С., & Єфименко, Н. Р. (2021). Синхронізація навчання студентів-медиків засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Імідж сучасного педагога, (3(198), 33–37. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-33-37