Соціальне та спільне навчання як напрям управління освітнім процесом

Автор(и)

  • Ніна Іванівна Курмишева Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4944-5735

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-20-24

Ключові слова:

соціальне навчання, спільне навчання, заклад освіти, навички, учасники освітнього процесу, здобувачі освіти

Анотація

В умовах VUCA-світу змінюються напрями розвитку освіти, врахування яких дозволить закладам освіти бути конкурентоздатними та підвищити якість своїх освітніх послуг. Одним із таких напрямів управління освітнім процесом є соціальне та спільне навчання.

Метою статті є дослідження питання соціального та спільного навчання як напряму управління освітнім процесом і можливостей подальшого його використання в освітньому процесі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та післядипломної освіти.

Відзначено, що найважливішими життєвими навичками нині є активне навчання та навчальні стратегії, а також навичка лідерства і соціального впливу як однієї з навичок, необхідних кожному фахівцю, а не тільки керівникові-лідерові. Визначено зміст дефініцій «соціальне навчання» та «спільне навчання», а також визначено особливості кожного з них.

У контексті дослідження вказано на можливості використання в освітньому процесі таких видів організації навчально-пізнавальної діяльності, як коворкінг, нетворкінг, форсайт, краудсорсинг, бенчмаркінг, івент тощо. Наведено приклади практичних технік сінгапурських навчальних структур.

Зроблено висновок про те, що спільне навчання – це освітній процес, реалізований на засадах педагогіки партнерства, а його ефективність і дієвість забезпечується через співпрацю між учнями, батьками, педагогами за рахунок різноманітних проєктів, неформальних зустрічей, бесід, навчальних гуртків тощо, а соціальне навчання – освітній процес із використанням різноманітних платформ та онлайн-інструментів.

Біографія автора

Ніна Іванівна Курмишева, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри менеджменту освіти

Посилання

ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki

10 ключових навичок до 2020-го. URL: https://www.eduget.com/news/10_klyuchovix_navichok_do_2020-go-907

Зелюк В. В., Білик Н. І. Інноваційний підхід до навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2018. № 6 (183). С. 19–23. ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-2344-5347. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/148178/149371

Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренерів : навч.-метод. посіб. / Н. Софій, Ю. Найда, В. Маланчій та ін. Київ, 2018. 174 с.

Караман О. Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи як категорії соціальної педагогіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 21. С. 69–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_25

Курмишева Н. Організація навчання впродовж життя як необхідна умова розвитку когнітивної гнучкості педагога. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2019. № 5 (188). С. 35–38.

ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-4944-5735.

URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/178906.

Курмишева Н. І. Партнерство ОІППО та опорних закладів освіти області: реалії та перспективи. Менеджмент розвитку сучасного закладу освіти в умовах інформаційного освітнього простору : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / за заг. ред. С. В. Королюк. Полтава : ПОІППО, 2020. С. 193–202. URL: http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

Освіта Полтавщини на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2017/2018 н. р. та основні завдання на 2018/2019 н. р. : електрон. зб. інф.-метод. матеріалів / упоряд. : В. В. Зелюк, Н. В. Корягіна, Н. І. Білик. Полтава : ПОІППО ім. М. В. Остроградського, 2018. 68 с. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/zbirka.pdf

Сибір Л. Особливості психологічних станів дітей, які навчаються в умова інклюзії. URL: http://maup.com.ua/assets/files/psihologz.

Сінгапурські навчальні структури. URL: https://bogosvyatska.com/2020/09/23/10-освітніх-трендів-і-технологій-у-2020-2021-н-р/.

Соціальна педагогіка. URL: https://stud.com.ua/28586/pedagogika/zagalna_harakteristika_sotsialnogo_navchannya_obyekt_predmet_sotsialnogo_navchannya.

Струтинська О. В., Умрик М. А. Сучасні освітні тренди в умовах розвитку цифрового суспільства. Інноваційна педагогіка. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 2020. Вип. 26. С. 201–207.

These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them?utm_source=facebook&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Education%20and%20Skills&utm_content

What Are the Best Strategies for Surface to Deep Learning? Edukation Week. URL: https://www.edweek.org/education/opinion-what-are-the-best-strategies-for-surface-to-deep-learning/2016/08

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Курмишева, Н. І. (2021). Соціальне та спільне навчання як напрям управління освітнім процесом . Імідж сучасного педагога, (3(198), 20–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-20-24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають