Організація навчання впродовж життя як необхідна умова розвитку когнітивної гнучкості педагога

Автор(и)

  • Ніна Іванівна Курмишева Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0002-4944-5735

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-35-38

Ключові слова:

навчання упродовж життя, когнітивна гнучкість, особистість, педагог, мислення, нові умови, компетентність, інноваційність, педагог-практик

Анотація

Теоретично обґрунтовано необхідність навчання впродовж життя, здійснена спроба дослідити його вплив на розвиток особистості. Поняття когнітивної гнучкості педагога вживається у значенні здатності педагогічного працівника швидко адаптувати своє мислення і світосприйняття в умовах освітньої реформи та Нової української школи. Визначено шляхи розвитку когнітивної гнучкості особистості педагога. Ними є фізичні вправи, сприйняття інформації на основі критичного мислення; гра на музичному інструменті; читання щодня, вивчення іноземних мов або нових дисциплін; відкритість розуму, соціалізація, подорожі, відкриття, хобі.

Біографія автора

Ніна Іванівна Курмишева, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

кандидат педагогічних наук. доцент кафедри менеджменту освіти

Посилання

Водолазська Т. В. Міфи нової української школи: як педагогам дати собі раду в умовах змін. Імідж сучасного педагога. 2019. № 1 (184). С. 8–11.

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова від 21 серпня 2019 р. № 800. Кабінет міністрів України. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF?find=1&text=%ED%E0%E2%F7%E0%ED%ED#w11

Крол А. Чему и зачем стоит учиться после 45, 55, 65? URL : http://hr-portal.ru/article/chemu-i-zachem-stoit-uchitsya-posle-45-55-65?utm_source=dlvr. it&utm_medium=facebook

Курмишева Н. Креативність як складова компетентності педагогічного працівника. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Вип. 64. Полтава, 2015. С. 23–28.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. МОН України, 2016. 34 с. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Про освіту. Верховна Рада України; Закон від 09.09.2017 № 2145-VIII. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Рао Ш. Включите запрограммированное в вас счастье. URL : https://www.ted.com/talks/srikumar_rao_plug_into_your_hard_wired_happiness/transcript?language=ru

Шаронов А. Наша хроническая занятость – это наша трусость. URL : http://fastsalttimes.com/sections/obzor/1289.html

Cartwright K. B. Cognitive development and reading: The relation of reading-specific multiple classification skill to reading comprehension in elementary school children (англ.). Journal of Educational Psychology. 2002. Vol. 94. P. 56–63. DOI:10.1037/0022-0663.94.1.56

Colzanto L. S., van Wouwe N. C., Lavender T. J., Hommel B.Intelligence and cognitive flexibility: Fluid intelligence correlates with feature «unbinding» across perception and action (англ.). Psychonomic Bulletin & Review. 2006. Vol. 13. P. 1043–1048. DOI:10.3758/BF03213923

Deak G. O. The development of cognitive flexibility and language abilities (англ.). Advances in Child Development and Behavior. 2003. Vol. 31. P. 271–327.

Executive Function Fact Sheet (англ.). Learning Disabilities OnLine (2008). URL : http://www.ldonline.org/article/24880/

Gray A. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. URL : https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Moore A., Malinowski P. Mediation, mindfulness, and cognitive flexibility (англ.). Conscious Cognition. 2009. Vol. 18. P. 176–186.

Scott W.A. Cognitive complexity and cognitive flexibility. Amerikan Sociologcal Association. 1962. Vol. 25. P. 405–414. DOI: 10.237 / 2785779.

The Power of Full Engagement: Managing Energy, Not Time, Is the Key to High Performance and Personal Renewal / Jim Loehr, Tony Schwartz – New York, London, Toronto, Sydney, 2005. 246 p.

References

Vodolazsʹka T.V. (2019), «Myths of the New Ukrainian School: How to Provide Teachers with Advice in the Conditions of Change», Imidzh suchasnoho pedahoha, No 1 (184), pp. 8-11.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Some issues of professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF?find=1&text=%ED%E0%E2%F7%E0%ED%ED#w11

Krol A. What and why is it worth studying after 45, 55, 65? available at: http://hr-portal.ru/article/chemu-i-zachem-stoit-uchitsya-posle-45-55-65?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Kurmysheva N. (2015) Creativity as a component of competence of pedagogical worker. Pedahohichni nauky: zbirnyk naukovykh pratsʹ, Vol 64. P. 23-28.

New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform. Ministry of Education and Science of Ukraine (2016), available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

About education. Verkhovna Rada of Ukraine; Law of 09.09.2017 № 2145-VIII, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Rao SH. Turn on your programmed happiness, available at: https://www.ted.com/talks/srikumar_rao_plug_into_your_hard_wired_happiness/transcript?language=ru

Sharonov A. Our chronic employment is our cowardice, available at: http://fastsalttimes.com/sections/obzor/1289.html

Cartwright K. B. Cognitive development and reading: The relation of reading-specific multiple classification skill to reading comprehension in elementary school children (англ.) // Journal of Educational Psychology. 2002. Vol. 94. P. 56–63. DOI:10.1037/0022-0663.94.1.56.

Colzanto L. S., van Wouwe N. C., Lavender T. J., Hommel B.Intelligence and cognitive flexibility: Fluid intelligence correlates with feature «unbinding» across perception and action (англ.) // Psychonomic Bulletin & Review. 2006. Vol. 13. P. 1043–1048. DOI:10.3758/BF03213923.

Deak G. O. The development of cognitive flexibility and language abilities (англ.) // Advances in Child Development and Behavior. 2003. Vol. 31. P. 271–327.

Executive Function Fact Sheet (англ.). Learning Disabilities OnLine (2008). URL: http://www.ldonline.org/article/24880/

Gray A. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution / Alex Gray URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Moore A., Malinowski P. Mediation, mindfulness, and cognitive flexibility (англ.) // Conscious Cognition. 2009. Vol. 18. P. 176–186.

Scott W.A. Cognitive complexity and cognitive flexibility // Amerikan Sociologcal Association.1962. Vol. 25. P. 405-414. DOI: 10.237 / 2785779.

The Power of Full Engagement: Managing Energy, Not Time, Is the Key to High Performance and Personal Renewal / Jim Loehr, Tony Schwartz – New York, London, Toronto, Sydney, 2005. 246 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Курмишева, Н. І. (2019). Організація навчання впродовж життя як необхідна умова розвитку когнітивної гнучкості педагога. Імідж сучасного педагога, (5(188), 35–38. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-35-38