Своєрідність вияву пізнавальної самостійності особистості дитини старшого дошкільного віку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-106-109

Ключові слова:

особистість, пізнавальна самостійність, діти старшого дошкільного віку, ігрова діяльність

Анотація

Представлено уточнення своєрідності вияву пізнавальної самостійності особистості дитини старшого дошкільного віку. Автором доведено, що пізнавальна самостійність дитини перед шкільного віку є невід’ємною частиною процесу розвитку особистості. Успішність розвитку пізнавальної самостійності дітей старшого дошкільного віку пов'язана з активізацією їх до пізнавальної діяльності на основі вмілої реалізації дидактичних принципів, зокрема, свідомості, активності, самостійності, творчості, врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей в освітньому процесі. Перспективами подальших досліджень передбачаємо науковий аналіз щодо визначення дидактичних умов формування пізнавальної самостійності дітей перед шкільного віку.

Біографія автора

Віта Анатоліївна Мельник, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

аспірантка

Посилання

Абасов З. А. Познавательная активность школьников : монография. Москва : Сов. педагогика, 1989. 43 с.

Базовий компонент дошкільної освіти / уклад.: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. ; за ред. А. М. Богуш. Київ, 2012. 126 с.

Богуш А. М. Світ дитинства : комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів. Тернопіль : Мадрівець, 2015. 200 с.

Вільхова О. Г., Манжелій Н. М. Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до трудової діяльності. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 2 (191). С. 88–91. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/215279

Демидова А. С. Формуємо пізнавальну самостійність у старших дошкільників. Дошкільне виховання. 2006. № 10. С. 9.

Дудник Н. А. Взаємодія дошкільного навчального закладу із сім’єю : метод. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. 49 с.

Крутій К. Л. Дитина в дошкільні роки: програма розвитку, навчання та виховання дітей. Запоріжжя : ЛІПС, 2004. 268 с.

Лісовець О. В. Особливості становлення і розвитку самостійності дитини у дошкільному віці. Ніжин : Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2018. 28 с.

Огнев’юк В. О. Дитина : програма виховання та навчання дітей дошкільного віку. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

Піроженко Т. О. Становлення внутрішньої картини світу дошкільника : монографія. Київ : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, 2012. 236 с.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку : бібліотека для батьків. Київ : Рад. школа, 1979. 88 с.

Савченко О. Я. Барвистий клубок [Текст] : дивись, міркуй, відповідай: Навчання і розваги: навч. посіб. Київ : Генеза, 1996. 112 с.

Садова Т. А., Рудакова А. О. Формування пізнавальної активності дошкільників як психолого-педагогічна проблема. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 49.

Селевко Г. К. Альтернативные педагогические технологии. Москва : НИИ школьных технологий, 2005. 224 с.

Товкач І. Є. Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять. Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. 116 с.

Шумей Л. Т., Сергеєва Т. В. Маленькі дослідники. Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей. Палітра педагога. 2008. № 3. С. 7–13.

Янкович О., Беднарек А., Анджеєвська А. Освітні технології сучасних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 212 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Мельник, В. А. (2021). Своєрідність вияву пізнавальної самостійності особистості дитини старшого дошкільного віку. Імідж сучасного педагога, (3(198), 106–109. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-106-109