№ 3(192) (2020)

Розвиток професійної компетентності педагога

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТОЧКА ЗОРУ

Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах PDF
Світлана Степанівна Шевчук 5-10

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Готовність керівника закладу освіти до самостійної фінансово-господарської діяльності як умова забезпечення якісної діяльності закладу PDF
Геннадій Федорович Москалик 11-14

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Фахові конкурси як чинник розвитку професійної компетентності педагогів PDF
Тетяна Вікторівна Мастеркова 15-19

ВИЩА ШКОЛА

Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів PDF
Оксана Олександрівна Комліченко 20-25

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Показники ефективності проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти PDF
Жанна Петрівна Кундій, Віктор Юрійович Стрельніков, Лідія Пантелеймонівна Вонсович 26-30

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Формування умінь, навичок, знань і цінностей у процесі професійної підготовки майбутніх журналістів в університетах США PDF
Христина Романівна Марціхів 31-35

КАЛЕЙДОСКОП МОВ

Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів PDF
Наталія Семенівна Івасів, Михайло Миколайович Козяр 36-39
Фразеологічні одиниці в повісті М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала»: структурно-семантичний і перекладацький аспект PDF
Анна Костянтинівна Павельєва, Аліна Костянтинівна Кіщенко 40-44

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

Формування розуміння художніх творів старшокласниками з інтелектуальними порушеннями на уроках літературного читання PDF
Ольга Іванівна Олефір 45-49

РЕЖИСУРА УРОКУ

Режисура предметної дії: ефективність надлишкових знань учителя PDF
Віктор Леонідович Мозговий 50-54
Використання технології критичного мислення у процесі формування екологічної культури молодших школярів PDF
Ольга Петрівна Григорович 55-59

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ

Ways of renewal and modernization of art education in Ukraine PDF
Лариса Вікторівна Остапенко, Надія Іванівна Нарожна, Валентина Володимирівна Сінельнікова 60-64
Музична творчість в епоху digita PDF
Лілія Володимирівна Остапенко, Віктор Петрович Скоромний 65-68
Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи. PDF
Андрій Ігорович Бондаренко 69-72
Опера «Iyov» в українському музичному мистецтві XXI століття PDF
Ірина Володимирівна Мельниченко, Діна Володимирівна Виноградча 73-76
Роль хору в оперних творах Джузеппе Верді (на прикладі «Набукко») PDF
Наталія Михайлівна Кречко, Назар Олександрович Якобенчук 77-80
Зміни в традиційному пісенному виконавстві в процесі переходу від автентичного фольклору до фольклоризму PDF
Святослав Вадимович Овчаренко 81-84
Соната для баяну в творчості українських композиторів PDF
Олександр Володимирович Лузан, Вадим Михайлович Самолюк 85-88
Три клавірні сонати синьйора Бера з краківського рукопису: питання стилю і формотворення PDF
Ольга Анатоліївна Шуміліна 89-93
Оцінювання музичної діяльності в умовах сучасної поп-культури PDF
Галина Степанівна Гаценко, Ольга Іванівна Тринько 94-97
Сутність і специфіка роботи у вокальному естрадному ансамблі PDF
Алла Борисовна Попова, Оксана Олександрівна Сіненко 98-101
Акомодація вокальних прийомів звуковидобування в процесі інтерпретації студенами-магістрами композицій «симфо-металу» PDF
Ірина Олександрівна Цюряк 102-106
Дихотомія «джаз та академічна музика»: минуле та сьогодення PDF
Ольга Миколаївна Войченко, Олексій Вікторович Шпортько 107-110