Організаційні навички як складник «soft skills» майбутніх викладачів вищої школи та фахівців фізичної культури та спорту

Автор(и)

  • Олександр Георгійович Романовський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0602-9395
  • Світлана Миколаївна Резнік Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8310-1242
  • Ольга Анатоліївна Ігнатюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5710-7752
  • Тетяна Олександрівна Солодовник Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7772-9938

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-37-41

Ключові слова:

soft skills; організаційні навички; майбутні викладачі вищої школи; майбутні фахівці фізичної культури та спорту

Анотація

Обґрунтовано, що організаційні навички є важливим складником «soft skills» майбутніх викладачів вищої школи та фахівців фізичної культури та спорту. Організаційні навички для цих фахівців є необхідними у процесі здійснення ними навчальної, виховної, методичної та наукової діяльності у майбутньому. Визначено загальну характеристику організаційних навичок як складників «soft skills», яка включає цілепокладання, планування, тайм-менеджмент, управління інформацією, простором, ресурсами, організацію індивідуальної та колективної роботи. Охарактеризовано загальний зміст і специфічні професійно-орієнтовані завдання розвитку організаційних навичок студентів і наведено порівняльну характеристику змісту таких завдань для майбутніх викладачів вищої школи та фахівців фізичної культури та спорту.

Ключові слова: soft skills; організаційні навички; майбутні викладачі вищої школи; майбутні фахівці фізичної культури та спорту

Біографії авторів

Олександр Георгійович Романовський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна

Світлана Миколаївна Резнік, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна

Ольга Анатоліївна Ігнатюк, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна

Тетяна Олександрівна Солодовник, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна

Посилання

Делія О. Особистість керівника як чинник ефективного управління. Економічний аналіз, 2012. Т. 11 (2). С. 187–189.

Dean S. Soft Skills Needed for the 21st-Century Workforce. International Journal of Applied Management and Technology. 2017. № 18(1), Р. 17–32.

Fikri M., Asbari M., Purwanto A., Nugroho Y., Waruwu H., Fauji A., Shobihi A., Singgih E., Sudiyono R., Agistiawati E., Dewi W. A Mediation Role of Organizational of Learning on Relationship of Hard Skills, Soft Skills, Innovation and Performance: Evidence at Islamic School. Journal of Education, Psychology and Counseling. 2020. № 2 (1). Р. 398–423.

Karimova N. U. Q. Soft Skills Development in Higher Education. Universal Journal of Educational Research. 2020. Vol. 8, no. 5. Р. 1916–1925.

Lyu W., Liu J. Soft skills, hard skills: What matters most? Evidence from job postings. Applied Energy, 2021 URL: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117307

Ngang T. K., Hashim N. H., Yunus H. M. Novice teacher perceptions of the soft skills needed in today's workplace. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015. № 177. Р. 284–288.

Purwanto A. Effect of hard skills, soft skills, organizational learning and innovation capability on Islamic University lecturers’ performance. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020. URL: https://ssrn.com/abstract=3986845

Robles M. M. Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business communication quarterly. 2012. № 75(4). Р. 453–465.

Romanovskіy O., Reznik S., Chebakova Yu. Teacher Leadership at Technical University. Advanced Education, 2019. № 13. С. 63–69.

Tang K. N. The importance of soft skills acquisition by teachers in higher education institutions. Kasetsart Journal of Social Sciences. 2020. № 41(1). Р. 22–27.

References

Deliia, O. (2012). Osobystist kerivnyka yak chynnyk efektyvnoho upravlinnia [The personality of the manager as a factor of effective management]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], 11(2), 187-189 [in Ukrainian].

Karimova, N. U. Q. (2020). Soft Skills Development in Higher Education. Universal Journal of Educational Research, 8 (5), 1916-1925.

Fikri, M., Asbari, M., Purwanto, A., Nugroho, Y., Waruwu, H., Fauji, A., Shobihi, A., Singgih, E., Sudiyono, R., Agistiawati, E., & Dewi, W. (2020). A Mediation Role of Organizational of Learning on Relationship of Hard Skills, Soft Skills, Innovation and Performance: Evidence at Islamic School. Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 398-423.

Purwanto, A. (2020). Effect of hard skills, soft skills, organizational learning and innovation capability on Islamic University lecturers’ performance. Systematic Reviews in Pharmacy. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3986845

Lyu, W., & Liu, J. (2021). Soft skills, hard skills: What matters most? Evidence from job postings. Applied Energy. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117307

Romanovskіy, O., Reznik, S., & Chebakova, Yu. (2019). Teacher Leadership at Technical University. Advanced Education, 13, 63-69.

Dean, S. (2017). Soft Skills Needed for the 21st-Century Workforce. International Journal of Applied Management and Technology, 18(1), 17-32.

Ngang, T. K., Hashim, N. H., & Yunus, H. M. (2015). Novice teacher perceptions of the soft skills needed in today's workplace. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 177, 284-288.

Robles, M. M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business communication quarterly, 75(4), 453-465.

Tang, K. N. (2020). The importance of soft skills acquisition by teachers in higher education institutions. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41(1), 22-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Романовський, О. Г., Резнік, С. М., Ігнатюк, О. А., & Солодовник, Т. О. (2024). Організаційні навички як складник «soft skills» майбутніх викладачів вищої школи та фахівців фізичної культури та спорту . Імідж сучасного педагога, (1(214), 37–41. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-37-41