ВИКОНАВСЬКА МАНЕРА БЕЛТІНГ В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВОКАЛІСТІВ

Автор(и)

  • Владислав Зайцев КНУКІМ, Ukraine
  • Павло Зібров завідувач кафедри естрадного співу Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3537-5860

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-86-92

Ключові слова:

естрадний вокал; белтінг; вокальна техніка; вокальна манера

Анотація

Манера белтінгу подається як одна з найбільщ актуальних вокальних технік в сучасній естрадній практиці. Розглядається вокальна манера белтінгу на прикладі творчості українських естрадних вокалісток. Виокремлюються спільні та відмінні риси при застосуванні белтінгу на українській естраді. Надаються практичні поради з опанування аналізованої вокальної манери. Грамотне використання белтінгу може значно підвищити якість виконання твору, тому дослідження може допомогти виявити оптимальні вокальні техніки для передачі різних емоцій та може бути важливим інструментом для музичних педагогів. Отже, дослідження виконавської манери белтінгу в творчості українських співаків може бути корисним для одержання цінної інформації, яка сприятиме розвитку  вокальної техніки та навчанню з метою запобігання травм голосу та інших негативних наслідків від неправильного виконання белтінгу.

Посилання

Масник О. Взаємозв'язок прийомів і технік у естрадному вокальному виконавстві. Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ». 2023. P. 208–210. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-21.07.2023.59

Мигович М. С. Аналітика вокальних технік белтінг, тванг, гроул, штробас та прийоми їх використання. Scientific progress: innovations, achievements and prospects: the 1 st International scientific and practical conference. MDPC Publishing, Munich, Germany, 2022. P. 349. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/SCIENTIFICC-PROGRESS-INNOVATIONS-ACHIEVEMENTS-ANDPROSPECTS-9-11.10.22.pdf#page=349

Словник вокальних термінів. URL: https://www.instagram.com/p/CZU6i5MtA1L/?img_index=1

Толошняк Н. А., Сахарієва І. С. Вокальна техніка естрадного співака: інноваційні підходи до формування вокальних навичок. Science and technology: problems, prospects and innovations : the 8 th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group,

Osaka, Japan, 2023. P. 345. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18851/1/03_%20SCIENCEAND-TECHNOLOGY-PROBLEMS-PROSPECTS-ANDINNOVATIONS-11-13.05.23.pdf#page=345

Тринько О. О. Традиції американської поп-сцени (на прикладі Бейонсе Ноулз-Картер). Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. С. 202–255. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-4-9

Kostyuk O. M., Karpova M. V. Systematization of vocal techniques for opera singing of modern composers. International Letters of Social and Humanistic Sciences. 2017. No. 75. P. 124–132.

Aremu S. A., Ogunlesi A. O. Voice disorders and singing: causes, effects and prevention. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine. 2014. No. 12(2). P. 123–128.

Bozzalla-Cassione E., Cantarella G., Barozzi S., Giovannelli L. Investigating Belting: Acoustic, Perceptual, and Electroglottographic Study. Journal of Voice. 2016. No. 3. P. 307–309.

References

Masnyk, O. (2013). Vzaiemozviazok pryiomiv i tekhnik u estradnomu vokalnomu vykonavstvi [Interrelation of techniques and techniques in pop vocal performance]. Collection of scientific papers «ΛΌHOΣ», 208-210. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-21.07.2023.59 [in Ukrainian].

Myhovych, M. S. (2022). Analityka vokalnykh tekhnik beltinh, tvanh, hroul, shtrobas ta pryiomy yikh vykorystannia [Analysis of belting, twang, growl, strobe vocal techniques and techniques for their use]. In Scientific progress: innovations, achievements and prospects: the 1 st International scientific and practical conference (p. 349). MDPC Publishing, Munich, Germany. Retrieved from https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/SCIENTIFIC-PROGRESS-INNOVATIONSA-CHIEVEMENTS-AND-PROSPECTS-9-11.10.22.pdf#page=349 [in Ukrainian].

Slovnyk vokalnykh terminiv [Dictionary of vocal terms]. Retrieved from https://www.instagram.com/p/CZU6i5MtA1L/?img_index=1 [in Ukrainian].

Toloshniak, N. A., & Sakhariieva, I. S. (2023). Vokalna tekhnika estradnoho spivaka: innovatsiini pidkhody do formuvannia vokalnykh navychok [Vocal technique of a pop singer: innovative approaches to the formation of vocal skills]. In Science and technology: problems, prospects and innovations: the 8 th International scientific and practical conference (p. 345). CPN Publishing Group, Osaka, Japan. Retrieved from http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18851/1/03_%20SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-PROBLEMS-PROSPECTSAND-INNOVATIONS-11-13.05.23.pdf#page=345[in Ukrainian].

Trynko, O. O. (2022). Tradytsii amerykanskoi popstseny (na prykladi Beionse Noulz-Karter) [Traditions of the American pop scene (on the example of Beyoncé Knowles-Carter)]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of humanitarian sciences], 202-255. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-4-9 [in Ukrainian].

Kostyuk, O. M., & Karpova, M. V. (2017). Systematization of vocal techniques for opera singing of modern composers. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 75, 124-132.

Aremu, S. A., & Ogunlesi, A. O. (2014). Voice disorders and singing: causes, effects and prevention. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine, 12(2), 123-128.

Bozzalla-Cassione, E., Cantarella, G., Barozzi, S., & Giovannelli, L. (2016). Investigating Belting: Acoustic, Perceptual, and Electroglottographic Study. Journal of Voice, 30(3), 307-309.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Зайцев, В., & Зібров , П. . (2024). ВИКОНАВСЬКА МАНЕРА БЕЛТІНГ В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВОКАЛІСТІВ. Імідж сучасного педагога, (1(214), 86–92. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-86-92

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ