An english language teacher’s innovation competence in higher educational establishment (own pedagogical experience)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-44-48

Ключові слова:

інноваційна компетентність; здобувачі нефілологічних спеціальностей; іноземна комунікація; рольові ігри; активні форми заняття; діалогічне мовлення; проєктна робота; міжкультурна комунікація; відеосюжет; науковий гурток

Анотація

Висвітлюється питання інноваційної компетентності викладача англійської мови у закладі вищої освіти. У статті запропоновано комплекс інноваційних дій у педагогічній діяльності викладача англійської мови, змін у змісті та технології навчання, спрямованих на розвиток комунікативних компетентностей студентів нефілологічних спеціальностей. Авторка статті, виходячи з власного педагогічного досвіду роботи зі студентами, вивчаючих економіку, менеджмент, облік та аудит, та опираючись на базовий підручник, співавторкою якого вона є, пропонує результати практичної реалізації інноваційної компетентності викладача на заняттях з іноземної мови зі здобувачами ОКР «бакалавр».

Біографія автора

Катерина Олегівна Совач, Kherson State Agrarian and Economic University

старша викладачка кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов

Посилання

Dziubenko, Yu. L. (2020). Innovatsiina kompetentnist uchytelia yak skladova yoho profesiinoi kompetentnosti [Innovative competence of the teacher as a component of his professional competence]. Modernizatsiia upravlinnia v konteksti Zakonu Ukrainy «Pro osvitu» [Modernization of management in the context of the Law of Ukraine «On Education»]: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii (pp. 110-114). Kharkiv [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Yermolenko, A., Kulishov, V., & Shevchuk, S. (2020). Rozvytok innovatsiinoi kompetentnosti suchasnoho pedahoha profesiinoi shkoly [Development of innovative competence of modern teacher of vocational school]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 5 (194), 52-57. doi: 10.33272/2522-9729-2020-5(194)-52-57 [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi dii [Philosophy of pedagogical action]. Cherkasy: Vyd. vid. ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Konovalchuk, I. (2011). Sutnist i struktura innovatsiinoi kompetentnosti pedahoha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [The essence and structure of innovative competence of the teacher of a secondary educational establishment]. Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu [Prykarpattia National University. Pedagogy], XL, 85-88 [in Ukrainian].

Mazur, O., & Sovach, K. (2021). Anhliiska dlia ekonomistiv [English for Economists]. Kherson: OLDI-PLIUS [in English].

Prohrama Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Filosofski aspekty profesiinoi osvity» [Program of the International Scientific and Practical Conference "Philosophical Aspects of Professional Education"]. (2022). Ofisiinyi sait Khersonskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu [Official site of Kherson State Agrarian and Economic University]. Retrieved from http://www.ksau.kherson.ua/konferenc.html [in Ukrainian].

Riznychenko, A. V. (2015). Innovatsiina kompetentnist vykladacha inozemnoi movy [Innovative competence of the teacher of English], Innovatsiini tekhnolohii u konteksti inshomovnoi pidhotovky [Innovative technologies in the context of foreign language training], materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii (pp. 121-122). Poltava [in Ukrainian].

Shtefan, L. V. (2020). Innovatsiina kompetentnist suchasnoho pedahoha [Innovative competence of a modern teacher]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 24, 170-173. doi: 10.32843/2663-6085/2020/24-2.34 [in Ukrainian].

A List of 90 Best Online Dictionaries. (2022). Retrieved from https://custom-writing.org/blog/100-best-online-dictionaries-stock-up-on-new-words-today [in English].

Cambridge Dictionary. (2022). Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ [in English].

Collins Dictionary. (2022). Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ [in English].

Cultural and family traditions. (2022). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Gxi58ZVpno4 [in English].

Hero, L.-M., Lindfors, E., & Taatila, V. (2017). Individual Innovation Competence: A Systematic Review and Future Research Agenda. International Journal of Higher Education, 6 (5), 103-121. doi: 10.5430/ijhe.v6n5p103 [in English].

Marí-Benlloch, M., Martínez-Gómez, M., & Marin-Garcia, J. A. (2022). Exploring skills and competencies of innovation: a measurement model. Iated Digital Library. Retrieved from https://library.iated.org/view/MARIBENLLOCH2017EXP [in English].

Merriam-Webster Dictionary. (2022). Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/ [in English].

Runde, D. F., Staguhn, J., & Bandur,a R. (2022). The 10 Most Pressing Questions for Ukraine’s Economic Reconstruction. Center for Strategic and International Studies. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/10-most-pressing-questions-ukraines-economic-reconstruction [in English].

Sovach, K. (2022). Some ways of mastering foreign vocabulary by students specializing in Economics, Management, Accounting and Audit. Modern ways of solving the latest problems in science: Proceedings of the ХХXVII International Scientific and Practical Conference. Varna. Retrieved from https://isg-konf.com/uk/modern-ways-of-solving-the-latest-problems-in-science/ [in English].

Traditional food around the world. (2022). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=d5p9ZdatY6g [in English].

Список використаних джерел

Дзюбенко Ю. Л. Інноваційна компетентність учителя як складова його професійної компетентності. Модернізація управління в контексті Закону України «Про освіту» : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції, м. Харків, 20 травня 2020 року / Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Харків, 2020. С. 110–114.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Єрмоленко А., Кулішов В., Шевчук С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2020. № 5 (194). С. 52–57.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Коновальчук І. Сутність і структура інноваційної компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. 2011. Вип. XL. С. 85–88.

Мазур О., Совач К. Англійська для економістів=English for Economists : навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. 2021. 232 с.

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські аспекти професійної освіти». ХДАЕУ. Конференції : вебсайт. URL: http://www.ksau.kherson.ua/konferenc.html (дата звернення: 20.11.2022).

Різниченко А. В. Інноваційна компетентність викладача іноземної мови. Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Полтава : ПолтНТУ, 2015. С. 121–122. URL: http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*8801 (дата звернення: 30.10.2022).

Штефан Л. В. Інноваційна компетентність сучасного педагога. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 24. Т. 2. С. 170–173.

A List of 90 Best Online Dictionaries. URL: https://custom-writing.org/blog/100-best-online-dictionaries-stock-up-on-new-words-today (дата звернення: 17.11.2022).

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (дата звернення: 18.11.2022).

Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ (дата звернення: 18.11.2022).

Cultural and family traditions. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gxi58ZVpno4 (дата звернення: 26.11.2022).

Hero L.-M., Lindfors E., Taatila V. Individual Innovation Competence: A Systematic Review and Future Research Agenda. International Journal of Higher Education. 2017. Vol. 6, № 5. P. 103–121.

Marí-Benlloch M., Martínez-Gómez M., Marin-Garcia J. A. Exploring skills and competencies of innovation: a measurement model. Iated Digital Library. URL: https://library.iated.org/view/MARIBENLLOCH2017EXP (дата звернення: 03.11.2022).

Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ (дата звернення: 18.11.2022).

Runde D. F., Staguhn J., Bandura R. The 10 Most Pressing Questions for Ukraine’s Economic Reconstruction. Center for Strategic and International Studies. URL: https://www.csis.org/analysis/10-most-pressing-questions-ukraines-economic-reconstruction (дата звернення: 26.11.2022).

Sovach K. Some ways of mastering foreign vocabulary by students specializing in Economics, Management, Accounting and Audit. Proceedings of the ХХXVII International Scientific and Practical Conference Modern ways of solving the latest problems in science. Varna, Bulgaria, 2022. P. 225–227. URL: https://isg-konf.com/uk/modern-ways-of-solving-the-latest-problems-in-science/ (дата звернення: 06.11. 2022).

Traditional food around the world. URL: https://www.youtube.com/watch?v=d5p9ZdatY6g (дата звернення: 22.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Совач, К. О. (2023). An english language teacher’s innovation competence in higher educational establishment (own pedagogical experience) . Імідж сучасного педагога, (6(207), 44–48. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-44-48