Комунікативно-компетентнісний потенціал гуманітарних дисциплін як умова професійності фармацевтичних працівників

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-49-52

Ключові слова:

communicative competence, professional communication, pharmaceutical care, empathy, reflection, humanitarianization, pharmaceutical ethics

Анотація

Прослідковано вплив гуманітарних дисциплін на формування у здобувачів фармацевтичної освіти навичок комунікації, професійного спілкування та фармацевтичної опіки у взаємодії із відвідувачами аптечного закладу. Проаналізовано значення, яке відіграє спілкування у професійній діяльності фармацевтичних фахівців, вплив процесу «активного слухання» та емпатії на їхню взаємодію з клієнтами та колегами, а також сформульовано поняття комунікативної компетентності, як основного засобу міжособистісної взаємодії у фармацевтичній галузі. Доведено необхідність гуманітаризації професійної підготовки майбутніх фармацевтичних працівників. Визначені основні причини виникнення конфліктних ситуацій в аптеці та шляхи їхнього вирішення через призму комунікативно-компетентнісного підходу у професійній діяльності фармацевта.

Біографії авторів

Вікторія Вікторівна Прокопенко, Полтавський державний медичний університет

кандидатка філософських наук, викладачка кафедри філософії та суспільних наук

Віра Олександрівна Дубініна, Полтавський державний медичний університет

докторка філософських наук, доцентка, доцентка кафедри філософії та суспільних наук

Наталія Олександрівна Зінченко, Полтавський державний медичний університет

кандидатка філософських наук, доцентка, доцентка кафедри філософії та суспільних наук

Посилання

Альохіна Н.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип.40 (2). С. 51-55.

Гончаренко Н. Психологічні особливості професійної комунікативної діяльності фармацевтичного працівника. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». 2013. Вип. 45. С. 79-103.

Зубрицька Л.О., Зубрицька, Т.Р. Комунікативна компетентність як складник професійної діяльності фармацевта. Актуальні питання забезпечення якості освіти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. 2021. С. 49-52.

Кайдалова Л.Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах: Монографія. Х.: НФаУ, 2010. 364 с.

Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: навчальний посібник. Х.: НФаУ, 2011. 132 с.

Кайдалова Л.Г. Теоретичні та методичні засади неперервоної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю Автореф. дис.док. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Запоріжжя, 2011. 44 с.

Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с.

Пляка Л.В., Тюріна В.О. Психологічні аспекти професійної комунікативної компетентності майбутнього провізора. Проблеми загальної та педагогічної психології. Київ, 2009. Т. ХІ. Ч.4. С. 438-446.

Пляка Л.В. Психологічні аспекти професійного спілкування провізора. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. Х.: ХУПС, 2009. Вип. 2 (33). С. 204-208.

Шматенко О. П., Гончаренко Н. В., Гончаренко І. Ф. Психологія і деонтологія у фармації: навч. посіб. К.: «МП Леся», 2014. 132 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Прокопенко, В. В., Дубініна, В. О., & Зінченко, Н. О. (2023). Комунікативно-компетентнісний потенціал гуманітарних дисциплін як умова професійності фармацевтичних працівників . Імідж сучасного педагога, (6(207), 49–52. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-49-52