Comprehension of Definitions as a Way to Develop Scientific Critical Thinking in Students

Автор(и)

  • Марія Іванівна Слюсаренко Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0015-5160

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-77-80

Ключові слова:

науково-педагогічна діяльність; дефініції; методи навчання; чергування теорії та практики; здобування знання

Анотація

Сучасна вища освіта покликана формувати компетентного професіонала для певної сфери діяльності, а також ростити науково-педагогічні кадри. Прищеплення любові до науки, розвиток критичного мислення та навичок наукового творчого пошуку є одним із пріоритетних завдань продуктивного навчання. Важливим фактором для досягнення мети у процесі навчання є доцільно вибраний метод. Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» має на меті підготувати студентів до наукової творчої діяльності, написання статей і курсових і кваліфікаційних робіт, вона містить значну кількість складного теоретичного матеріалу, для викладу якого актуальним є чергування теорії та практики, залучення студентів до безпосередньої участі в осмисленні окремих теоретичних положень, зокрема і визначень понять. У статті запропоновано й описано метод стимулювання навчальної діяльності та метод розвитку пізнавальної діяльності, за якого студенти осмислюють запропоновані викладачем варіанти дефініцій певних понять і письмово оформлюють власні погляди, тобто вони роблять перші спроби наукового пошуку, спираючись на погляди окремих учених. Після виконання завдань відбувається обговорення, під час якого студенти під керівництвом викладача обмінюються думками, уточнюють незрозуміле. Такий метод опанування теоретичного матеріалу допомагає студентам усвідомити факт існування суперечностей у визначенні наукових понять і сутність цих суперечностей, активізує процес пізнання та сприяє критичному мисленню, демонструє шлях до нових знань, сприяє розвитку наукових здібностей і формуванню любові до наукового пошуку.

Біографія автора

Марія Іванівна Слюсаренко, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

кандидатка наук з соціальних комунікацій, старша викладачка кафедри теорії та методики практичної психології

Посилання

Alrajeh, T. (2021). Project-based learning to enhance pre-service teachers' teaching skills in science education. Universal Journal of Educational Research, 9 (2), 271-279 [in English].

Al-Shammary, I. K. K., & Al-Fatlawy, S. M. K. (2021). The effectiveness of teaching by methods of reviewing understanding in the acquisition of cognitive processing skills university students through electronic education (within corona pandemic). Psychology and Education, 58(5), 2784-2800 [in English].

Andriichuk, V. H. (2016). Sutnisnyi aspekt metodolohii naukovykh doslidzhen [The essential aspect of research methodology]. Ekonomika APK [Economics of agro-industrial complex], 7, 87-94 [in Ukrainian].

Belenka, G. V. (2020). Interaktyvni metody navchannia yak zasib rozvytku krytychnoho myslennia studentiv [Interactive teaching methods as a means of developing students' critical thinking]. In Aktualni problemy psykholohii [Actual problems of psychology]: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy (Vol. I V: Psychology of preschool development, is. 16, pp. 33-45 [in Ukrainian].

Bulvinska, O. (2019). Cuchasni metody navchannia i vykladannia na osnovi doslidzhennia: zarubizhnyi dosvid [Modern methods of teaching and learning based on research: foreign experience]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educational Discourse], 1-2 (24-25), 84-102 [in Ukrainian].

Butenko, L. L. (2015). Kultura naukovoho myslennia yak peredumova uspishnosti diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Culture of scientific thinking as a precondition of successful activity of scientific and pedagogical researcher]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia, praktyka [Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice], 2 (65), 27-39 [in Ukrainian].

Danylian, O. H., & Tarianenko, V. M. (2003). Osnovy filosofii [Fundamentals of Philosophy]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Dziuba, M. M., & Malevych, L. D. (2020). Informatsiini tekhnolohii vykorystannia merezhevykh resursiv dlia formuvannia terminolohichnoi kompetentnosti studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei [The use of network resources for forming students’ terminological competence of non-philological specialties]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information Technologies and Learning Tools], 76 (2), 137-151 [in Ukrainian].

Hermayawati, H. (2021.) Acculturating adult learners' critical thinking by limited facilitation on virtual courses. Universal Journal of Educational Research, 9 (2), 319-328 [in English].

Hose Ortega-i-Gasset. (1991). Estetika. Filosofiia kultury [Aesthetics Philosophy of Culture]. Moskva: Iskusstvo [in Russian].

Kasperskyi, E. (2006). Literatura. Teoriia. Metodolohiia [Literature. Theory. Methodology]. Kyiv: VD “Kyievo-Mohylianska akademiia” [in Ukrainian].

Konverskyi, A. Ye. (Ed.). (2010). Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen [Fundamentals of methodology and organization of scientific research]: navch. posib. dlia studentiv, kursantiv, aspirantiv i ad’iuntiv. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Moiseienko, R. N. (2018). Competitive teaching methods as a means of activating students' cognitive activity [Zmahalni metody navchannia yak zasib aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti studentiv]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky [Academic Notes. Series: Pedagogical Sciences], 173, 137-143 [in Ukrainian].

Okoye, K., Arrona-Palacios, A., Camacho-Zuñiga, Cl., Hammout, N., Nakamura, E.L., Escamilla, J., & Hosseini, S. (2020). Impact of student’s evaluation of teaching: A text analysis of the teachers qualities by gender. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17, 49 [in English].

Pometun, O. I., & Hupan, N. M. (2018). Rozvytok krytychnoho myslennia uchniv za dopomohoiu shkilnoho pidruchnyka istorii [Development of student’s critical thinking skills by means of school history textbook]. [Problemy suchasnoho pidruchnyka [Problems of a Modern Textbook], 20, 327-338 [in Ukrainian].

Rozin, V. M., Shvyrjov, V. S., & Goldberg, F. I. et al. Metodologija [Methodology]. Gumanitarnyj portal [Humanitarian portal]. Retrieved from https://gtmarket.ru/concepts/6870 [in Russian].

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (1973). (Vol. 4, p. 692). Retrieved from http://sum.in.ua/s/metodologhija [in Ukrainian].

Sliusarenko, M., & Pyvovarchyk, I. (2021). Metod pedahohichnoi evrystyky v umovakh onlain zaniat dlia vysvitlennia temy Imidzh fakhivtsia [Method of pedagogical heuristics in the conditions of online lessons to clear the topic of the professional’s image]. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho [Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University], 2 (127), 17-22 [in Ukrainian].

Tejada, J. (2013). Professionalisation of teaching in universities: Implications from a training perspective. Universities and Knowledge Society Journal, 10 (1), 345-358 [in English].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Слюсаренко, М. І. (2021). Comprehension of Definitions as a Way to Develop Scientific Critical Thinking in Students . Імідж сучасного педагога, (5(200), 77–80. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-77-80