Уявлення вчителів і учнів про складнощі у взаємодії: результати дослідження

Автор(и)

  • Андрій Миколайович Гірник Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8651-6512
  • Kaтерина Ігорівна Гарбар Національний університет «Києво-Могилянська академія", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8468-0151
  • Ірина Володимирівна Іванюк Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2381-785X
  • Сергій Олександрович Богданов Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8811-3453
  • Катерина Віталіївна Косс Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3682-2615
  • Oксана Василівна Овчарук Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7634-7922

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-85-93

Ключові слова:

взаємодія; уявлення; проблемні учні; вчителі; безпечне освітнє середовище; психологічний клімат

Анотація

Представлено результати проведеного дослідження серед учнів і педагогічних працівників у десяти областях України у період лютого березня 2021 р. Здійснено аналіз проблеми висвітлення специфічних уявлень педагогів і учнів, які мають проблеми через тривалий стрес, про взаємодію один з одним. Виявлено наявність схожих взаємних негативних уявлень педагогів і учнів, що негативно впливає на психологічний клімат у класі. З’ясовано, що учні й педагоги вважають, що їм необхідно більше спілкуватись для того, щоб діти почували себе захищеними. Рекомендовано впровадження програм підвищення кваліфікації, спрямованих на розвиток у педагогів уміння встановлювати контакт з дитиною, висловлювати їй емоційну підтримку; такі програми повинні включати компонент профілактики емоційного вигорання педагогів і зміцнення їхньої психосоціальної стресостійкості.

Біографії авторів

Андрій Миколайович Гірник, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат філософських наук, професор, керівник Центру дослідження конфліктів та психоаналізу

Kaтерина Ігорівна Гарбар, Національний університет «Києво-Могилянська академія"

наукова дослідниця Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу

Ірина Володимирівна Іванюк, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця

Сергій Олександрович Богданов, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор філософії з медицини, керівник Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу

Катерина Віталіївна Косс, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

наукова дослідниця Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу

Oксана Василівна Овчарук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, завідувачка відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій

Посилання

Безпечний простір. Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів : навч.-метод. посіб. / заг. ред. : В. М. Чернобровкін, В. Г. Панок. Вид. 3-тє, доп., виправ. Київ : Пульсари, 2021. 368 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726885 (дата звернення: 15.10.2021)

Боас Ф. Ум первобытного человека / пер. А. М. Воден. Москва : Юрайт, 2020. 180 с.

Богданов С. О., Залеська О. В. Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації : метод. посіб. для педагогів. Київ : Пульсари, 2018. 76 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14980 (дата звернення: 15.10.2021)

Булінг та кібербулінг у підлітковому середовищі. Статистичні дані щодо булінгу серед підлітків України у 2019 р. ЮНІСЕФ Україна. URL: https://www.unicef.org/ukraine/bullying-cyberbylling-teens-Ukraine (дата звернення: 15.10.2021)

Гірник А. М. Теоретичні засади і процедура фрілістингу. Наукові записки НаУКМА : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2016. Т. 188. С. 50–55. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/1234 56789/10819 (дата звернення: 15.10.2021)

Гончарова Н. М., Прокопенко А. О. Стан психологічного клімату учнівського колективу як фактор впливу на адаптацію до умов навчання. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали І Всеукр. інтернет-конф. «Color of Science» (Вінниця, 29-30 січ. 2018 р.). Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2018. С. 235–239.

Джейкокс Л. Г., Ленглі О. К., Дін К. Л. Підтримка учнів, які зазнали травм: програма SSET : навч. посіб. для керівників груп, матеріали для занять та бланки. Львів, 2015. URL: http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_text_3.pdf (дата звернення: 15.10.2021)

Джексон Н. Классный учитель: как работать с трудными учениками, сложными родителями и получать удовольствие от профессии. Альпина Диджитал, 2015. 185 с. URL: https://pedklassy.bspu.by/files/docs/books/1_knigi/5_jekson.pdf (дата звернення: 15.10.2021)

Жариков Е. С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу. Москва : Междунар. центр финан.-экон. развития, 2002. 512 с.

Мозгова Г. П. Негативний психологічний клімат оточення – основа виникнення психосоматичних захворювань у дітей. Логопедія. 2011. № 1. С. 51–54.

Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования : учеб. пособ. для студентов вузов и практических работников. Москва : Сфера, 2000. 448 с.

Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / заг. ред. : В. М. Чернобровкін, В. Г. Панок. Вид. 2-ге, доп., виправ. Київ : Пульсари, 2021. 282 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726482 (дата звернення: 15.10.2021)

Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text (дата звернення 15.10.2021)

Професійне зростання та емоційна підтримка педагогів : навч.-метод. посіб. / С. О. Богданов та ін. Київ : Пульсари. 2021. 54 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726816 (дата звернення 15.10.2021)

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. Москва : Эдиториал УРСС, 2001. 256 с.

Alvarez H. K. The impact of teacher preparation on responses to student aggression in the classroom. Teaching and Teacher Education. 2007. No 23. P. 1113–1126.

Brackett M. A., Reyes M. R., Rivers S. E., Elbertson N. A., Salovey P. Classroom emotional climate, teacher affiliation, and student conduct. Journal of Classroom Interaction. 2011. Vol. 46. No 1. P. 27–36.

Cansever B. А. The Children's Perceptions of the Teacher: An Analysis of the Drawings Created by the Children. Inonu University Journal of the Faculty of Education. 2017. Vol. 18, no 1. P. 281–291.

Claessens L., van Tartwijk J., Pennings H., van der Want A., Verloop N., den Brok P., Wubbels T. Beginning and experienced secondary school teachers' self- and student schema in positive and problematic teacher–student relationships. Teaching and Teacher Education. 2016. No 55. P. 88–99.

Joffe H. Thematic analysis. Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners / eds.: C. Harper, A. Thompson. Wiley-Blackwell, 2012. Р. 209–224.

Jordan A., Kircaali-Iftar G., Diamond C. T. P. Who has a problem, the student or the teacher? Differences in teacher beliefs about their work with at risk and integrated exceptional students. International Journal of Disability, Development, and Education. 1993. No 40. Р. 45–62.

Pianta R. C., Hamre B., Stuhlman M. Relationships between teachers and children. Handbook of psychology: Educational psychology / eds.: W. M. Reynolds, G. E. Miller. John Wiley & Sons Inc. 2003. Vol. 7. Р. 199–234.

Reavis R. D., Keane S. P., Calkins S. D. Trajectories of Peer Victimization: The Role of Multiple Relationships. Merrill-Palmer Quarterly. 2010. Vol. 56, no 3. Р. 303–332.

Stipek D., Miles S. Effects of Aggression on Achievement: Does Conflict With the Teacher Make It Worse? Child development. 2008. Vol. 79. P. 1721–1735.

Stuhlman M. W., Pianta R. C. Teachers' narratives about their relationships with children: Associations with behavior in classrooms. School Psychology Review. 2002. Vol. 31, no 2. P. 148–163.

Thomas D. E., Bierman K. L., Powers C. J. The Influence of Classroom Aggression and Classroom Climate on Aggressive–Disruptive Behavior. Child development. 2011. Vol. 21. P. 751–757.

Troop-Gordon W., Quenette А. Children's Perceptions of Their Teacher's Responses to Students' Peer Harassment: Moderators of Victimization-Adjustment Linkages. Contexts, Causes, and Consequences New Directions in Peer Victimization Research. 2010. Vol. 56, no. 3. Р. 333–360.

Wang J. H., Kiefer S. M. Joint implications of teachers and classroom peers for adolescents' aggression and engagement. Journal of Applied Developmental Psychology. 2020. Vol. 71. URL: https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101199 (Last accessed: 15.10.2021)

Weinstein C. S. Prospective elementary teachers' beliefs about teaching: Implications for teacher education. Teaching and teacher education. 1990. Vol. 6, no 3. P. 279–290.

Weinstein C. S. I want to be nice, but I have to be mean : Exploring prospective teachers' conceptions of caring and order. Teaching and teacher education. 1998. Vol. 14, no 2. P. 153–163.

Wubbels T. H., Brekelmans M. Teacher–student relationships and classroom management. Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. 2nd ed. New York : Routledge, 2014. P. 363–386.

References

Chernobrovkin, V. M. & Panok, V. H. (Eds). (2021). Bezpechnyi prostir. Korektsiino-rozvytkova prohrama formuvannia stiikosti do stresu v ditei doshkilnoho viku ta shkoliariv [Safe space. Correctional and developmental program for the formation of resistance to stress in preschool children and schoolchildren]: navch.-metod. posib. Kyiv: Pulsary. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726885 [in Ukrainian].

Boas, F. (2020). Um pervobytnoho cheloveka [The mind of a primitive man]. Moscow: Yurait [in Russian].

Bohdanov, S. O., & Zaleska, O. V. (2018). Psykhosotsialna pidtrymka v kryzovii sytuatsii [Psychosocial education in a crisis situation]: metodychnyi posibnyk dlia pedahohiv. Kyiv: Pulsary. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14980 [in Ukrainian].

UNICEF Ukraine. (2019). Bulinh ta kiberbulinh u pidlitkovomu seredovyshchi. Statystychni dani shchodo bulinhu sered pidlitkiv Ukrainy [Bullying and cyberbullying in adolescence. Statistics on bullying among adolescents in Ukraine]. Retrieved from https://www.unicef.org/ukraine/bullying-cyberbylling-teens-Ukraine [in Ukrainian].

Hirnyk, A. M. (2016). Teoretychni zasady i protsedura frilistynhu [Theoretical principles and procedure of freestyle]. Naukovi zapysky NaUKMA. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota [Scientific notes of NaUKMA. Pedagogical, psychological sciences and social work], 188. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/1234 56789/10819 [in Ukrainian].

Honcharova, N. M., & Prokopenko, A. O. (2018). Stan psykholohichnoho klimatu uchnivskoho kolektyvu yak faktor vplyvu na adaptatsiiu do umov navchannia [The state of the psychological climate of the student body as a factor influencing the adaptation to learning conditions]. Perspektyvy, problemy ta naiavni zdobutky rozvytku fizychnoi kultury i sportu v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats I Vseukrainska internet-konferentsiia «Color of Science» [Prospects, problems and current achievements in the development of physical culture and sports in Ukraine: Proceedings of the I All-Ukrainian Internet Conference «Color of Science»]. Vinnytsia: TOV «Firma «Planer» [in Ukrainian].

Dzheikoks, L. H., Lenhli, O. K., & Din K. L. (2015). Pidtrymka uchniv, yaki zaznaly travm: prohrama SSET. Navchalnyi posibnyk dlia kerivnykiv hrup, materialy dlia zaniat ta blanky [Supporting Injured Students: The SSET Program. Tutorial for group leaders, lesson materials and forms]. Lviv. Retrieved from http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_text_3.pdf [in Ukrainian].

Dzhekson, N. (2015). Klassnyi uchytel: kak rabotat s trudnymi uchenikamy, slozhnymi rodyteliamy i poluchat udovolstvie ot professii [Classroom teacher: How to work with difficult students, difficult parents and enjoy the profession]. Alpyna Dydzhytal. Retrieved from https://pedklassy.bspu.by/files/docs/books/1_knigi/5_jekson.pdf [in Russian].

Zharykov, E. S. (2002). Psykholohyia upravlenyia. Knyha dlia rukovodytelia y menedzhera po personalu [Psychology of management. Book for the head and HR manager]. Moscow: Mezhdunarodnyi tsentr fynanansovo-ekononomycheskoho razvytyia [in Russian].

Mozghova, H. P. (2011). Nehatyvnyi psykholohichnyi klimat otochennia – osnova vynyknennia psykhosomatychnykh zakhvoriuvan u ditei [Negative psychological climate of otochennya is the basis for the diagnosis of psychosomatic illnesses in children]. Lohopediia [Speech therapy], 1, 51-54 [in Ukrainian].

Ovcharova, R. V. (2000). Tekhnolohyy praktycheskoho psykholoha obrazovanyia [Technologies of a practical education psychologist]: uchebnoe posobye dlia studentov vuzov y praktycheskykh rabotnykov. Moscow: Sfera [in Russian].

Chernobrovkin, V. M., & Panok, V. H. (Eds). (2021). Pidhotovka vchyteliv do rozvytku zhyttiestiikosti/stresostiikosti u ditei v osvitnikh navchalnykh zakladakh [Preparation of readers before the development of life / stress in children in the light of the beginning]: navch.-metod. posib. Kyiv: Pulsary. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726482 [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu stratehiiu rozbudovy bezpechnoho i zdorovoho osvitnoho seredovyshcha u novii ukrainskii shkoli [About the National strategy for the development of a safe and healthy environment at the new Ukrainian schools]. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text [in Ukrainian].

Bohdanov, S. O., Zaleska, O. V., & Fedorets, O. V. (2021). Profesiine zrostannia ta emotsiina pidtrymka pedahohiv [Professional development and emotional education of teachers]: navch.-metod. posib. Kyiv: Pulsary. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726816 [in Ukrainian].

Strauss, A., & Corbin, J. (2001). Osnovy kachestvennoho issledovania: obosnovannaia teoryia, protsedury i tekhniki [Fundamentals of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures and Techniques]. Moscow: Edytoryal URSS. [in Russian].

Alvarez, H. K. (2007). The impact of teacher preparation on responses to student aggression in the classroom. Teaching and Teacher Education, 23, 1113-1126 [in English].

Brackett, M. A., Reyes, M. R., Rivers, S. E., Elbertson, N. A., & Salovey, P. (2011). Classroom emotional climate, teacher affiliation, and student conduct. Journal of Classroom Interaction, 46 (1), 27-36 [in English].

Cansever, B. А. (2017). The Children's Perceptions of the Teacher: An Analysis of the Drawings Created by the Children. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18 (1), 281-291. DOI: 10.17679/inuefd.306625 [in English].

Claessens, L., van Tartwijk, J., Pennings, H., van der Want, A., Verloop, N., den Brok, P., & Wubbels, T. (2016). Beginning and experienced secondary school teachers' self- and student schema in positive and problematic teacher–student relationships. Teaching and Teacher Education, 55, 88-99. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.12.006 [in English].

Joffe, H. (2012). Thematic analysis. In C. Harper & A. Thompson (Eds.), Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners (pp. 209-224). Wiley-Blackwell [in English].

Jordan, A., Kircaali-Iftar, G., & Diamond, C. T. P. (1993). Who has a problem, the student or the teacher? Differences in teacher beliefs about their work with at risk and integrated exceptional students. International Journal of Disability, Development, and Education, 40, 45-62 [in English].

Pianta, R. C., Hamre, B., & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (Eds.), Handbook of psychology: Educational psychology (Vol. 7, pp. 199-234). John Wiley & Sons Inc. [in English].

Reavis, R. D., Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2010). Trajectories of Peer Victimization: The Role of Multiple Relationships. Merrill-Palmer Quarterly, 56 (3), 303-332 [in English].

Stipek, D., & Miles, S. (2008). Effects of Aggression on Achievement: Does Conflict With the Teacher Make It Worse? Child development, 79, 1721-1735. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01221.x [in English].

Stuhlman, M. W. & Pianta, R. C. (2002). Teachers' narratives about their relationships with children: Associations with behavior in classrooms. School Psychology Review, 31(2), 148-163 [in English].

Thomas, D. E., Bierman, K. L., & Powers C. J. (2011). The Influence of Classroom Aggression and Classroom Climate on Aggressive–Disruptive Behavior. Child development, 21, 751-757. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01586.x [in English].

Troop-Gordon, W. & Quenette, А. (2010). Children's Perceptions of Their Teacher's Responses to Students' Peer Harassment: Moderators of Victimization-Adjustment Linkages. Contexts, Causes, and Consequences New Directions in Peer Victimization Research, 56 (3), 333-360 [in English].

Wang, J. H., & Kiefer, S. M. (2020). Joint implications of teachers and classroom peers for adolescents' aggression and engagement. Journal of Applied Developmental Psychology, 71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101199 [in English].

Weinstein, C. S. (1990). Prospective elementary teachers' beliefs about teaching: Implications for teacher education. Teaching and teacher education, 6 (3), 279-290 [in English].

Weinstein, C. S. (1998). “I want to be nice, but I have to be mean”: Exploring prospective teachers' conceptions of caring and order. Teaching and teacher education, 14 (2), 153-163 [in English].

Wubbels, T. H. & Brekelmans, M. (2014). Teacher–student relationships and classroom management. In Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (2nd ed.), (pp. 363-386). New York: Routledge [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Гірник, А. М., Гарбар K. І. ., Іванюк, І. В., Богданов, С. О., Косс, К. В., & Овчарук O. В. (2021). Уявлення вчителів і учнів про складнощі у взаємодії: результати дослідження. Імідж сучасного педагога, (5(200), 85–93. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-85-93