Особливості формування дискурсивної компетентності школярів в умовах змішаного навчання

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Горобченко Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4388-1007

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-94-97

Ключові слова:

вебфорум, змішане навчання, дискурсивна компетентність, електронна пошта, блог, вікі-технології

Анотація

Подано науковий зміст понять «дискурсивна компетентність» і «змішане навчання» в контексті викладання у закладах загальної середньої освіти. Визначено ключові елементи змішаного типу навчання, проаналізовані моделі змішаного навчання. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій щодо доцільності та актуальності впровадження змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. Охарактеризовано чотири етапи організації змішаного навчання в процесі формування дискурсивної компетентності, серед яких виділяємо підготовчий, комунікативний, етап реалізації та інтерпретації.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Горобченко, Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка

Посилання

Кривонос О. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні : навч. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 182 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf (дата звернення: 01.09.2021).

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / [Кухаренко В. М., Березенська С. М., Бугайчук К. Л. та ін.] ; за ред. В. М. Кухаренка. Харків : Міськдрук : НТУ ХПІ, 2016. 284 с.

Чернявський Б. Р. Формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання : дис. … канд. пед. наук. Запоріжжя, 2021. 260 с.

Andrade D. Blended Learning – What is it, Pros/Cons, Tips and Resources. URL: http://educationaltechnologyguy.blogspot.co.uk/2015/02/blended-learningwhat-is-it-proscons.html.

Bickerton Ph. 7 Reasons Blended Learning is The Future of Training. URL: http://trainingstation.walkme.com/7-reasons-blended-learning-future-training/.

Guo Ph. Optimal Video Length for Student Engagement. URL: https://www.edx.org/blog/optimal-video-length-student-engagement.

Hofmann J. Top 10 Challenges of Blended Learning (And Their Solutions!). URL: http://blog.insynctraining.com/top-10-challenges-of-blended-learning.

Hofmann J. Five Trends Driving Blended Learning. URL: http://blog.insynctraining.com/five-trends-driving-blended-learning.

Nagel D. The Disruption of Blended Learning. Trasforming Education Through Technology. URL: http://thejournal.com/Articles/2011/07/06/The-Disruption-of-Blended-Learning.aspx.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Горобченко, Н. В. (2021). Особливості формування дискурсивної компетентності школярів в умовах змішаного навчання. Імідж сучасного педагога, (5(200), 94–97. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-94-97