Інноваційні технологій в управлінні якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-42-46

Ключові слова:

хаб-технології, освітній хаб, конкурентоздатний фахівець, якість підготовки конкурентоздатних фахівців, управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців, заклад професійної (професійно-технічної) освіти, система управління якістю

Анотація

Обґрунтовано поняття хаб-технологій у наукових дослідженнях; проаналізовано стан розвитку освітніх хабів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) у партнерських відносинах із бізнесом і громадою; проведено науковий аналіз створення інноваційних хабів у світовому просторі; наведено приклади створення хабів молодіжного розвитку; визначено ресурси забезпечення реалізації наукових підходів в управлінні якістю на засадах хаб-технологій; сформульовано правовідносини між учасниками освітнього процесу в умовах запровадження хаб-технологій; визначено напрями формування внутрішньої системи управління якістю (далі  –  СУЯ) в управлінні якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у ЗП(ПТ)О.

Біографія автора

Тетяна Іванівна Стойчик, Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей

докторка педагогічних наук, заступниця директора з навчально-виробничої роботи

Посилання

Гриценчук О. О. Цифрові освітні хаби для підтримки громадянської освіти як складова інформаційно-цифрового навчального середовища: досвід Нідерландів, Бельгії та України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 79, № 5. С. 341–360.

Єсіна О. Г. Критерії оцінки якості підготовки сучасних фахівців. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. 2012. Вип. 7. С. 84–90

Концептуальні засади реформування професійної освіти України «Сучасна професійна освіта» : проєкт / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-proekt-konceptualnih-zasad-reformuva/ nnya-profesijnoyi-osviti-ukrayini-suchasna-profesijna-osvita (дата звернення: 29.07.2020)

Краус Н. М. Інноваційні хаби як основа конкурентоспроможної економіки: закордонний вимір та уроки для України. Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф., (26-27 берез. 2015 р.). Київ, 2015. С. 193199

Моніторинг якості освіти Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. URL: https://kpgtl.dp.ua/ (дата звернення: 29.07.2020)

Положення про молодіжний центр «PR KPGTL», затверджене наказом Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею від 10.01.2019 року №16.

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. База даних «Законодавство України» ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19 (дата звернення: 10.10.2020)

Хаб. Вікіпедія. Вільна енциклопедія : веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хаб (дата звернення: 07.10.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Стойчик, Т. І. (2021). Інноваційні технологій в управлінні якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Імідж сучасного педагога, (5(200), 42–46. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-42-46