Високий рівень педагогічної культури батьків як умова успішного партнерства між учителями та батьками

Автор(и)

  • Наталія Олегівна Семеній Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0095-8449

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-98-101

Ключові слова:

педагогіка партнерства, тренінг, вебквест, блог, сайт, Концепція «Нової української школи», початкова школа, учні

Анотація

Відповідно до Концепції «Нової української школи» перед батьками та вчителями постали нові завдання – ефективне партнерство задля розвитку індивідуальної особистості, здатної розкрити свій власний потенціал та впливати на зміни, які відбуваються у суспільстві. Для досягнення успішного партнерства вагомим показником є високий рівень педагогічної культури батьків.

Серед найрозповсюдженіших ефективних форм роботи, на наш погляд, є тренінги, вебквести, ведення блогів і сайтів. Перехід закладів освіти з очної на дистанційну форму навчання підвищує роль використання інтернет-ресурсів у роботі з батьками. Їхня роль та значення розкриваються у поданій статті.

Біографія автора

Наталія Олегівна Семеній, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри початкової освіти

Посилання

Вахняк Н. Технологія веб-квест у формуванні культури батьківства молодих сімей. Молодь і ринок. 2019. № 3 (170). С. 165–170.

Деснова І. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Одесса, 2011. 20 с.

Концепція Нової української школи. 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 01.11.2021).

Кочерга О. Підготовка студентів до роботи з батьками як важлива складова професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах модернізаційних змін. Педагогічний дискурс. 2011. Вип. 10. С. 262−268.

Путівник школою. 2021. URL: https://schoolguide.nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/buklet.pdf (дата звернення: 02.11.2021).

Програма формування педагогічної культури батьків / В. Г. Постовий, О. Л. Хромова, Т. Ф. Алєксєєнко та ін.; Держ. центр соц. служб для молоді; Держ. ком. у справах сім’ї та молоді; Ін-т проблем виховання АПН України. Київ, 2003. 107 с.

Цуркман Т. Педагогічна культура батьків (відкриті батьківські студії) : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. М. Г. Іванчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці : Рута, 2020. 189 с.

Dodge B. A Rubric for Evaluating WebQuests. 2001. URL: http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html (дата звернення: 15.10.2021).

Halat E. A Good Teaching Technique: WebQuests. The Clearing House. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. 2008. Vol. 81. Issue 3. P. 109–112 (дата звернення: 27.09.2021).

March T. The Learning Power of WebQuests. Educational Leadership. New Needs, New Curriculum. 2004. Vol. 61, number 4. P. 42–47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Семеній, Н. О. (2021). Високий рівень педагогічної культури батьків як умова успішного партнерства між учителями та батьками. Імідж сучасного педагога, (5(200), 98–101. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-98-101