Креативний менеджмент закладів освіти: вплив ергодизайну на формування творчої особистості

Автор(и)

  • Євгенія Анатоліївна Починок Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6419-4567

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-55-60

Ключові слова:

креативний менеджмент, завдання креативного менеджменту, ергодизайн, креативна освіта, креативний менеджер, управлінець освітньої галузі, творча особистість, творчий потенціал

Анотація

Присвячено проблемі розвитку творчої особистості засобами ергодизайну, формуванню менеджера-новатора креативного типу на основі інтеграції інноваційної освіти та креативного менеджменту. Доведено, що беззаперечним стає факт підвищеної актуальності проблеми розвитку креативності та творчого потенціалу особистості, що вирізнятимуть її серед інших.

Робота містить комплексний аналіз підходів до визначення дефініцій креативного менеджменту в освіті та його взаємодії із ергодизайном освітнього середовища. Процес формування менеджера освітньої галузі розглядається у тісному зв'язку із процесом формування та потребами сучасної освітньої парадигми,  а також новаціями та вимогами суспільства.

Конкретизовано шляхи, які стимулюють розвиток творчого потенціалу особистості та є необхідними в ефективній управлінській діяльності, на основі використання ергодизайну. Здійснено аналіз основних характеристик освітнього менеджера, який здатен успішно взаємодіяти з інноваційним освітнім середовищем і видозмінювати його.

Біографія автора

Євгенія Анатоліївна Починок, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання

Посилання

Борисова Т. Інноваційні підходи до реалізації технологій ергодизайну в закладах освіти. Витоки педагогічної майстерності. 2019. Вип. 14. С. 9–14.

Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент: підручник (для вивч. дисципліни студ. денної та заочної форм навч. екон. спец.). Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 220 с.

Бурчак С. Генеза проблеми креативності в психолого-педагогічній науці. Витоки педагогічної майстерності. 2019. № 24. С. 14–19.

Гервас О. Г. Ергономіка. Основи ергодизайну : навч.-метод. посіб. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 210 с.

Голобородько В. М., Свірко В. О., Рубцов А. Л. Ергодизайн як методологічна стратегія сучасної дизайн-ергономічної діяльності. Дизайн освіта в Україні: перспективи розвитку. 2013. № 2. С. 23–26.

Коптіла Ю. М. Розвиток творчої особистості учня в сучасному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти. Народна освіта. 2019. Вип. 2 (38). С. 67–70. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5810 (дата звернення 01.10.2021).

Купчик Р. М. Ергодизайн – новий метод проектної діяльності. Український державний лісотехнічний університет: Науковий вісник. 2004. Вип. 14.1. С. 241–244 .

Лігоненко Л. О. Дизайн-менеджмент як методологія пошуку та впровадження інновацій. Академічний огляд. 2020. № 2 (53). С. 64–75.

Нова українська школа: порадник для вчителя / за ред. Н. М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Пагута М. Концептуальна модель впливу ергодизайну на розвиток творчої особистості школярів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2007. № 7. С. 120–126.

Пащенко О. П. Креативний менеджмент як фактор успішності сучасного бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 406–410.

Продіус І. О. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління. Економіка: реалії часу. 2012. № 3–4. С. 67–72.

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста» / Міністерство економіки України. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2736.pdf (дата звернення: 28.09.2021).

Саух І. В. Проблеми розвитку креативного менеджменту та креативної освіти в сучасних умовах. Вісник. 2019. № 2. С. 81–85. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/23-Article%20Text-39-2-10-20200504.pdf

Сутність креативного менеджменту. Навчальні матеріали онлайн : веб-сайт. URL: https://pidru4niki.com/84860/ekonomika/sutnist_kreativnogo_menedzhmentu (дата звернення: 15.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Починок, Є. А. (2021). Креативний менеджмент закладів освіти: вплив ергодизайну на формування творчої особистості. Імідж сучасного педагога, (5(200), 55–60. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-55-60