Оцінювання якості шкільного освітнього середовища: моделі та інструменти

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Водолазська Полтавський обласний післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Острограського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0192-5465

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-5-9

Ключові слова:

освітнє середовище, якість, якість освітнього середовища, критерії оцінки якості освітнього середовища, візуальний контент, безпечне освітнє середовище

Анотація

Проведено аналіз моделей та інструментів, що використовуються в міжнародній і вітчизняній практиці для створення освітнього середовища (SACERS (School-Age Care Environment Rating Scale), «CLASS» (Classroom Assessment Scoring System), Модель якісної школи, «Безпечна і дружня до дитини школа» тощо); розкрито змістове наповнення поняття «освітнє середовище» через освітню функцію та формування у здобувачів освіти універсальних навичок (самостійність, ініціативність, відповідальність тощо); виділено динамічні фактори впливу, окремі критерії та показники, що мають вплив на якість шкільного освітнього середовища; визначено напрями поліпшення якості шкільного освітнього середовища, серед яких є персоналізація середовища, взаємодія з елементами середовища, візуальний контент.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Водолазська, Полтавський обласний післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Острограського

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри менеджменту освіти

Посилання

Ахновська І. О. Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань. Економіка і організація управління. 2018. Вип. 4. С. 26–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2018_4_5 (дата звернення 14.09.2021)

Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. Київ : Алатон, 2020. 64 с.

Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О., Ліннік О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Державна служба якості освіти, 2021. 350 с. URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Abetka_dyrektora_2021_SQE_SURGe.pdf (дата звернення 10.09.2021).

Вибрані методи, процедури та інструменти оцінювання якості навчання. Прага, 2018. URL: https://www.ustnayaistoriya.info/wp-content/uploads/2020/04/SHK_metody.pdf (дата звернення 14.09.2021)

Водолазська Т. В. Інструменти оцінки шкільного освітнього середовища. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2020. № 1(190). С. 93–97.

Водолазська Т. В., Устименко Т. А. Інфомедійна грамотність у проєктуванні візуального контенту освітнього середовища. Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей / гол. ред. В. Ф. Іванов. Київ : Академія української преси, IREX, Центр Вільної преси, 2021. С. 46–55.

Методичні коментарі до критеріїв оцінювання умов, перебігу та результатів навчання: модифікація для базової освіти. URL: https://www.ustnayaistoriya.info/wp-content/uploads/2021/06/prirucka_metodicke-komentare-ke-kriteriim-hodnoceni-zakladni-vzdelavani_UKR_06.pdf (дата звернення 14.09.2021).

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. (дата звернення 10.04.2021).

Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text. (дата звернення 15.09.2021).

Самооцінювання школи. Інспірація серед можливих інструментів оцінювання: інформаційний документ. URL: https://drive.google.com/file/d/1g3NjClR1iGv4SM3iEPf5hmgjm13E-is1/view (дата звернення 15.09.2021)

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища : метод. посіб. Київ, 2018. 56 с. URL: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/KBOS_book.pdf. (дата звернення 10.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Водолазська, Т. В. (2021). Оцінювання якості шкільного освітнього середовища: моделі та інструменти. Імідж сучасного педагога, (4(199), 5–9. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-5-9

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають