Система розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки

Автор(и)

  • Станіслав Олександрович Бурчак Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1641-3251
  • Ліана Володимирівна Бурчак Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3807-4243

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-20-25

Ключові слова:

розвиток творчості, система, майбутні педагоги, педагогічний університет, підсистеми, Нова українська школа

Анотація

Схарактеризовано систему розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Наведено результати аналізу Закону України «Про освіту», професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», які дозволяють стверджувати, що науково-педагогічні працівники педагогічних закладів вищої освіти повинні комплексно, систематично й на високому науково-методичному рівні готувати здобувачів вищої освіти до виконання творчої педагогічної діяльності, а отже, й розвивати творчість майбутніх учителів у процесі їхньої фахової підготовки.

Розкрито підсистеми системи розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (цілей, змісту, форм, методів, засобів, контролю).

Біографії авторів

Станіслав Олександрович Бурчак, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики

Ліана Володимирівна Бурчак, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри біології та основ сільського господарства

Посилання

Бурчак С. О. Творчий розвиток майбутніх учителів математики: теорія і практика : монографія / за наук. ред. В. П. Курок. Суми : Ельдорадо, 2021. 480 c.

Бурчак С. О., Бурчак Л. В. Проєктування системи розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / голов. ред. А. В. Сущенко. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 71. Т. 2. С. 51–56.

Зязюн І. А. Цілісний методологічний підхід у педагогічному науковому дослідженні. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницький, 2011. С. 7–13.

Ковальчук В. І. Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах інформаційного суспільства. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред.: М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ : Інтерсервіс, 2018. С. 133–157.

Лузан П. Г. Оцінювання якості професійної підготовки фахівців: сучасні підходи. Професійна освіта. 2020. № 3. С. 9–13.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти / за заг. ред. М. Грищенка. Київ, 2016. 36 с. URL: http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf (дата звернення 02.09.2021 р.).

Про освіту : Закон України від 05.09.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 03.09.2021 р.)

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Наказ Міністерства освіти і науки України № 2736 від 23. 12. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (дата звернення: 24.02.2021 р.).

Ткаченко Н. М. Формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов: теорія і практика : монографія / за наук. ред. В. П. Курок. Суми : Цьома С.П., 2020. 454 с.

Ярошинська О. О. Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадження. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. Н. С. Побірченко. Умань : ПП Жовтий О.О., 2017. Вип. 4, ч. 1. С. 104–109.

Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2016. 543 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Бурчак, С. О., & Бурчак, Л. В. (2021). Система розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Імідж сучасного педагога, (4(199), 20–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-20-25