Модель комплексного методичного супроводу професійної підготовки кваліфікованих фахівців

Автор(и)

  • Світлана Степанівна Шевчук Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6260-3323

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-41-46

Ключові слова:

науково-методичний супровід, комплексне методичне забезпечення, комплексний підхід, паспорт комплексного методичного забезпечення, дидактичні засоби навчання, критерії відбору засобів навчання

Анотація

Інтеграція України в Європейський освітній простір актуалізувала проблему професійної підготовки кваліфікованих, компетентних, конкурентоспроможних фахівців, які здатні швидко сприймати й обробляти великі обсяги інформації, постійно оновлювати власні знання та підвищувати рівень своєї компетентності.

Зростання попиту на фахівців високого рівня кваліфікації вимагає постійного пошуку ефективних шляхів оптимізації підходів і методів їхньої професійної підготовки. Тому нині посилена увага приділяється змісту викладання навчальних дисциплін шляхом використання сучасного комплексного методичного супроводу освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Зміст статті висвітлює методику розроблення сучасного науково-методичного супроводу професійної підготовки фахівців на засадах комплексного підходу, розкриває його сутність, мету і функції щодо реалізації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, формулює методичні рекомендації з розроблення паспорту комплексного методичного забезпечення навчального предмету (професії). У статті визначено дидактичні засоби професійної підготовки та проаналізовано критерії їх вибору.

Біографія автора

Світлана Степанівна Шевчук, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України

старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Буйдіна О. О. Інновації в освіті: світовий досвід і місцеві практики. Імідж сучасного педагога. 2020. № 1 (190). С. 5–9.

Заславська С. І. Методика розробки комплексного методичного забезпечення уроків виробничого навчання з професії. Модель інформаційного освітнього простору ПТНЗ : матеріали Всеукр. інтернет-конф. Кривий Ріг, 2016. С. 28–33.

Колесникова И. А. Педагогическая праксиология : учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений. Москва : Академия, 2005. 256 с.

Кондратова Г. Л. Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва у післядипломній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 63, т. 2. С. 93–97.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва : Азбуковник, 1997. 874 с.

Сидоренко В. В. Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком. 2016. № 7-8 (48). С. 22–33.

Сидоренко В. В. Науково-методичний супровід професіогенезу педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти. Агроосвіта. Київ, 2017. С. 4–40.

Соболєва С. В. Сучасні засоби навчання у закладах професійної освіти : метод. реком. Біла Церква : БІНПО, 2015. 84 с.

Шевчук С. С. Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах. Імідж сучасного педагога. 2020. № 3 (192). С. 5–9.

Шевчук С. С. Сучасна методика професійно-практичної підготовки у закладах професійної освіти : методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква : БІНПО, 2016. 294 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Шевчук, С. С. (2021). Модель комплексного методичного супроводу професійної підготовки кваліфікованих фахівців. Імідж сучасного педагога, (4(199), 41–46. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-41-46

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають