Принципи професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу на засадах корпоративності

Автор(и)

  • Сюйлінь Чжоу Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2312-4327

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-10-13

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутні менеджери з персоналу, корпоративність, загальні принципи, специфічні принципи

Анотація

Досліджуються принципи професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу на засадах корпоративності. У ході дослідження автор визначає загальні принципи підготовки щодо менеджерської діяльності майбутніх фахівців з персоналу на засадах корпоративності: принцип неперервності формування менеджерської компетентності; принцип спрямованості навчання на розвиток управлінських якостей майбутніх менеджерів з персоналу; принцип зорієнтованості освітнього процесу на вироблення креативного управлінського способу мислення майбутніх менеджерів з персоналу; принцип психологічної корпоративності; принцип налагодження прямого та зворотного зв’язків із стейкхолдерами. Зроблено висновок, що до специфічних принципів професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу відносяться: по-перше, навчання впродовж життя (необхідність розвивати професійне самовдосканалення); по-друге, усвідомлення майбутніми менеджерами необхідності розвитку компетентності персоналу, тобто постійно покращувати розуміння вигоди від навчання персоналу та залучення компанії до підтримки професійного розвитку працівників; по-третє, підтримка майбутніх менеджерів з персоналу на виробництві, що передбачає ефективну співпрацю зі стейкхолдерами як ключового фактору успіху і ефективної підтримки професійного розвитку персоналу на виробництві; по-четверте, мобільності у міжособистісній взаємодії, тобто здатність будувати конструктивні відносини зі співробітниками на основі спільних інтересів; по-п’яте, корпоративність, яка виявляється в здатності вирішувати проблеми, що виникають у колективі, мотивувати співробітників і спрямовувати їх на досягнення нових цілей.

Біографія автора

Сюйлінь Чжоу, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

аспірант кафедри педагогіки

Посилання

Баніт О. В. Професійний розвиток управлінського персоналу в транснаціональних корпораціях : навч.-метод. посіб. Київ : ДКС-Центр, 2017. 122 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Литовченко І. М. Теорія і практика корпоративної освіти у сполучених штатах Америки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2018. 556 с.

Мейтарчан С. Ю. Проблеми підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персоналу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 2011. Т. 2, вип. 94. С. 3–5.

Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець ; ВНТУ. Вінниця : ВНТУ, 2014. 283 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_623_99319263.pdf

Харчишина О. В. Створення комплексної цільової програми для підвищення управління якості продукції. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 2 (24). С. 181–184.

Хмелевський С. М., Веремієнко О. Г. Основні характеристики та необхідні вимоги до професії HR-менеджера. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 20. С. 626–631.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Чжоу, С. (2021). Принципи професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу на засадах корпоративності . Імідж сучасного педагога, (4(199), 10–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-10-13

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ