Формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології

Автор(и)

  • Лариса Вікторівна Кондрацька Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8353-6318
  • Ірина Миколаївна Толмачова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1584-7274

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-58-63

Ключові слова:

майбутній магістр психології, освітня компонента «Психологія та педагогіка у сфері вищої освіти», педагогічна компетентність

Анотація

Актуалізовано проблему цілеспрямованого забезпечення компетентнісного підходу в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх магістрів психології. Систематизовано погляди науковців на педагогічну компетентність, яку схарактеризовано як багатовимірне явище педагогічної дійсності, що функціонує в контексті компетентнісної парадигми.

Описано психолого-педагогічні аспекти формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології у ході реалізації освітньої компоненти «Психологія та педагогіка у сфері вищої освіти». Стисло схарактеризовано зміст, форми та методи підготовки майбутніх магістрів психології до викладацької діяльності. Представлено зміст і види самостійної та науково-дослідної роботи майбутніх викладачів психології. Наведено приклади завдань, що сприяють становленню всіх складників педагогічної компетентності у здобувачів вищої освіти.

Зроблено висновок про доцільність та ефективність реалізації впроваджених психолого-педагогічних аспектів формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології.

Біографії авторів

Лариса Вікторівна Кондрацька, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

Ірина Миколаївна Толмачова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

Посилання

Антонюк Л. Л., Василькова Н. В. Компетентнісний підхід у вищій освіті: світовий досвід. Київ : КНЕУ, 2016. 66 с.

Батечко Н. Г. Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 45 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/ 14037/1/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.pdf (дата звернення 20.07.2021).

Волошина В. В. Психологічні технології підготовки майбутнього психолога : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. Київ, 2016. 551 с.

Затворник О. М. Формування у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 310 c.

Кравченко В. М. Теоретичні і методичні засади модернізації підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2017. 476 с.

Мирончук Н. М. Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки. Професійна освіта: андрагогічний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-ць О.О. Євенок, 2018. С. 146–172.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.19 р. №564 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти».

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/053-psikhologiya-mag.pdf

Пономаренко О. В. Концепція підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / гол. ред. А. В. Сущенко. Запоріжжя, 2020. Т. 3. Вип. 69. С. 93–96.

Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу : навч. посіб. / за ред. І. Л. Холковської. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. 144 с.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Теорія і практика вищої освіти : навч. посіб. Київ ; Маріуполь, 2016. 338 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Кондрацька, Л. В., & Толмачова, І. М. (2021). Формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології. Імідж сучасного педагога, (4(199), 58–63. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-58-63