Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери в умовах технологічної підготовки

Автор(и)

  • Віктор Михайлович Нагаєв Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, https://orcid.org/0000-0002-3130-6112
  • Ірина Олексіївна Данченко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0103-8142
  • Тетяна Юріївна Мітяшкіна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4359-1210

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-30-35

Ключові слова:

екологічна компетентність, професійна підготовка фахівців аграрної сфери, модель екологічної компетентності, педагогічна технологія, управління процесом формування екологічної компетентності

Анотація

Мета статті полягає в аналізі сучасних дидактичних підходів щодо формування екологічної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери в умовах технологічної підготовки як цілісного педагогічного процесу управління навчально-творчою діяльністю студентів. Запропонована модель екологічної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі, що складається із сукупності інтегрованих компонентів (емоційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісно-розвивальний). Початковими вершинами цієї моделі є вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик, а завершальною вершиною – сукупність критеріїв екологічної компетентності. Досягнення освітнього результату здійснюється в умовах педагогічної технології управління процесом формування екологічної компетентності. Функціональна модель сформованості екологічної компетентності в системі управління навчально-творчою діяльністю студентів визначена такими функціями: планування, організації, мотивації, контролю та аналізу, координації та регулювання.

Біографії авторів

Віктор Михайлович Нагаєв, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту 

Ірина Олексіївна Данченко, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

докторка педагогічних наук, професорка, доцентка кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін

Тетяна Юріївна Мітяшкіна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доценка кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв

Посилання

Гончаревич Н. А., Шайдурова О. В. Проблемы формирования экологических ценностей будущих специалистов. Вестник КрасГАУ. 2013. № 7. С. 292–296.

Гриньова Я., Кулябка І. Формування екологічної культури як загальнонаціональна проблема. Формування ефективного освітнього середовища: проблеми та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Харків, 28-29 жовтня 2020 р.). Харків, 2020. С. 48–50.

Доценко Н. А. Технологія професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 22, т. 2. С. 190–195.

Кошук О. Б. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства: концептуальний аспект. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2017. Вип. 14. С. 51–61.

Нагаєв В. М. Методологічні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів : монографія. Харків : Стильна типографія, 2018. 151 с.

Нагаев В. М. Методичні рекомендації по впровадженню модульно-рейтингової технології навчально-творчої діяльності студентів (із дисциплін управлінського циклу). Харків : ХНАУ, 2002. 76 с.

Нагаєв В. М. Адаптація традиційної рейтингової оцінки до європейської кредитно-трансферної системи. Новий колегіум. 2005. № 3. С. 39–44.

Нагаєв В. М. Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних закладів : монографія. Харків : Колегіум, 2012. 217 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки : ухвалена Кабінетом Міністрів України 11 верес. 2012 р. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article. 2012.

Томаков В. И. Концепция формирования экологической компетентности будущего інженера : монография. Курск : КурскГТУ, 2009. 236 с.

Boden M. The Creative Mind: Myths And Mechanisms. (2nd ed.). New York, NY: Routledge, 2004. 339 p.

Defining and Selecting Key Competencies / Rychen D. S., Salganik L. H. (Eds.). Göttingen : Hogrefe & Huber Publishers, 2001. 168 p.

Klochko O., Nagayev V., Kovaleko O., Fedorets V. Forming of professionally creative competence of prospective agrarian managers by facilities of digital technologies. Society. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference. [Online]. 2020. Vol. IV, May 22th-23th. P. 460–474. Web. 11 Jun. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4847.

Lushchyk Y. Training Future Agrarians: Specifics of Academic Programmes of Bachelor’s Degrees in Great Britain. Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum. 2017. № 5 (41). Р. 42–52.

Nathan R. A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. Proc Natl Acad Sci USA, 2008. 105:19052–19059. URL: https://www.pnas.org/content/pnas/105/49/19050.full.pdf.

Hadgraft R. G., Kolmos A. Emerging learning environments in engineering education. Australasian Journal of Engineering Education. 2020. No. 25(1). P. 3–16. DOI:10.1080/22054952.2020.1713522.

Yashnik S. Ethno-culture varieties of management culture and socio-normative prerequisites of its development. Edukacja – technika – informatyka: Rocznik naukowy. 2014. № 5. P. 264–272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Нагаєв, В. М., Данченко, І. О., & Мітяшкіна, Т. Ю. (2021). Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери в умовах технологічної підготовки . Імідж сучасного педагога, (4(199), 30–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-30-35

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають