Організація інтегрованого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на засадах компетентнісного підходу

Автор(и)

  • Володимир Сергійович Кулішов Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3262-796X

Ключові слова:

компетентнісний підхід, інтегроване навчання, заклад професійної (професійно-технічної) освіти, міжпредметні зв’язки, освітній процес

Анотація

Висвітлено основні аспекти реалізації інтегрованого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на засадах компетентнісного підходу. Обґрунтовано актуальність інтегрованого навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників, описано умови здійснення інтеграційних процесів у системі професійної (професійно-технічної) освіти та внутрішньодисциплінарний і міждисциплінарний напрями інтеграції змісту професійної (професійно-технічної) освіти. Відмічено перспективність інтеграції теоретичного і виробничого навчання, що нині задовольняє вимогу розширення професійних функцій спеціалістів сучасного виробництва.

Біографія автора

Володимир Сергійович Кулішов, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Ващенко М., Водянка В. Методика проведення інтегрованих уроків: інтеграція знань з основ електротехніки та фізичної хімії. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної та технологічної освіти. 2017. Вип. 11, ч. 3. С. 57–60.

Ковальчук В., Оршанський Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу. Молодь і ринок. 2016. № 11–12 (142–143). С. 6–10.

Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійної школи (дидактичні основи). Львів : Світ, 1999. 302 с.

Лазарєв М. І., Божко Н. В. Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в ПТНЗ із використанням модульних технологій. Системний підхід. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2007. № 18–19. С. 98–111.

Лузан П. Г., Кравець Ю. І., Пятничук Т. В. Формування змісту професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій: метод. посіб. Київ : Ін-т ПТО НАПН України, 2012. 136 с.

Попова Г. Г. Интегративный подход к содержанию образования как фактор влияния на процесс формирования профессиональных интересов у учащихся профтехучилищ. Эмиссия. Оффлайн. 2010. ART 1432. URL: http://www.emissia.org/offline/2010/1432.htm

Сілаєва І. Є. Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2019. № 6 (189). С. 22–28.

Шевчук С. С. Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 3 (192). С. 5–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Кулішов, В. С. (2021). Організація інтегрованого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на засадах компетентнісного підходу. Імідж сучасного педагога, (4(199), 36–40. вилучено із http://isp.poippo.pl.ua/article/view/235920