Саморегуляція як основа успішного професійного становлення студентів закладу вищої освіти

Автор(и)

  • Юлія Олегівна Стрижак Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7289-7211

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-68-71

Ключові слова:

саморегуляція, професійне становлення, мотивація, рефлексія, самоконтроль

Анотація

У дослідженні схарактеризовано сутність розвитку саморегуляції  як основи успішного професійного становлення студентів ЗВО, проаналізовано структуру, функції та компоненти саморегуляції.  Спроба з'ясувати природу саморегуляції професійного становлення дала змогу встановити причину функціювання структурних елементів формування саморегуляції під час навчальної діяльності. Створювані освітні умови мають розвивати у студента вміння ставити перед собою певні освітні цілі, знаходити й обирати необхідні способи їх досягнення, приймати відповідальні рішення, послідовно їх реалізовувати, критично оцінювати результати й фіксувати їх в особистому досвіді. До властивостей, у яких виявляється самостійність, відносять здатність до самореалізації, самоконтролю, вміння регулювати свою поведінку та емоційні реакції, вміння зберігати власну точку зору на противагу зовнішньому тиску.

Біографія автора

Юлія Олегівна Стрижак, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка

Посилання

Гриньова М. В. Саморегуляція : навч.-метод. посіб. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. 294 с.

Гриньова М. В. Наукова школа «Саморегуляція як основа успішної професійної діяльності». Імідж сучасного педагога. 2017. № 4/2 (173). С. 5–10.

Гриньова М. В., Кононец Н. В. Саморегуляція як основа ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. / уклад.: Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : КУЕП ПДАА, 2018. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t194-topic Детальніше тут: https://grinyovamv.webnode.com.ua/tovari/

Гринців М. Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця. Актуальні питання гуманітарних наук. 2013. Вип. 4. С. 238–245. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2013_4_31.

Калюжна Т. Г. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2013. № 4. С. 32–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_7.

Мадзігон В. М., Волощук І. С. Технології дослідження освітніх проблем : посіб. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. 370 с.

Савченко С. В. Трансформація глобального інформаційного суспільства в «суспільство знань» як фактор формування інтелектуального капіталу нації. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2017. Вип. 70. С. 84–93.

Титова Н. М. Модель психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання. Освітній дискурс. Гуманітарні науки : зб. наук. пр. Київ : Гілея, 2018. Вип. 7 (8). С. 31–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15 — Оновлено 2021-06-16

Версії

Як цитувати

Стрижак, Ю. О. (2021). Саморегуляція як основа успішного професійного становлення студентів закладу вищої освіти. Імідж сучасного педагога, (3(198), 68–71. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-68-71 (Original work published 15, Червень 2021)