До питання корекції дислалії у дітей молодшого шкільного віку

Автор(и)

  • Ірина Олійник Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2315-2456
  • Лілія Тищенко Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8126-327X
  • Лариса Яценюк Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9139-8880

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-77-81

Ключові слова:

дислалія, дислексія, дисграфія, звуковимова, мовленнєва компетентність

Анотація

Розкрито проблему корекції дислалії у дітей молодшого шкільного віку. Висвітлено наукові погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо діагнозу «дислалія» як мовленнєвого порушення. Зокрема досліджено різні підходи щодо класифікацій дислалій у вітчизняній і зарубіжній літературі, розкрито методологічні засади корекції дислалії в контексті формування мовленнєвої компетентності учнів початкових класів Нової української школи.

Охарактеризовано основні форми та види дислалії в залежності від причин її виникнення та кількості груп порушених звуків. Відповідно до етапів логопедичного впливу описано методику виправлення порушень звуковимови та формування навичок правильного відтворення звуків у дітей молодшого шкільного віку.

Особливу увагу зосереджено на своєчасному виявленні та корекції дислалії в учнів початкової школи з метою упередження проявів порушень процесів читання та письма, проблем із комунікацією в соціумі, формування особистості в цілому. Наголошено на необхідності підвищення компетентності педагогів, у тому числі вчителів початкових класів, які працюють з дітьми даної категорії, у зв’язку з переходом початкової школи на новий Державний стандарт та активним упровадженням інклюзивної освіти.

Обґрунтовано доцільність тісної співпраці всіх учасників освітнього процесу щодо усвідомлення спільної відповідальності за мовленнєвий розвиток дитини.

Біографії авторів

Ірина Олійник, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

Лілія Тищенко, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

доцентка кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

Лариса Яценюк, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

старша викладачка кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

Посилання

Горбачова Н. І. Актуальність проблеми індивідуально-диференційованого підходу в навчанні дітей із тяжкими вадами мовлення. Логопед. 2017. № 2. С. 44–47.

Григоренко Н., Синяева М. Логопедический и медицинский аспекты органической дислалии и способы ее коррекции. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія : навч. посіб. / за заг. ред. М. Шеремет, І. Мартиненко. Київ : КНТ, 2008. С. 124–139.

Гриншпун Б. Классификация нарушений речи. Логопедия / под ред. Л. Волковой, С. Шаховской. Москва, 1998. С. 55–70.

Державний стандарт початкової освіти. Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти: постанова Кабінету Міністрів України № 688 від 24.07.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF/paran5 (дата звернення 18.04.2021).

Дислалія. Хрестоматія з логопедії. Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія : навч. посіб. / за заг. ред. М. Шеремет, І. Мартиненко Київ : КНТ, 2008. С. 149–154.

Правдина О. Логопедия : учеб. пособ. для студ. дефектолог. фак-тов. Москва : Просвещение, 1973. 272 с.

Рібцун Ю. Дислалія: причини, прояви, шляхи подолання. Дошкільне виховання. 2017. № 2. С. 5–9.

Рібцун Ю. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток : навч. посіб. Львів : Світ, 2020. 264 с.

Туренко Н. Види мовних порушень та сучасні погляди на їх корекцію. Молодь і ринок. 2017. № 11 (154). С. 102–106.

Филичева Т., Чевелева Н. Логопедическая работа в специальном детском саду. Москва : Просвещение, 1987. 95 с.

Чиркина Г. Дети с нарушением артикулярного аппарата. Москва : Педагогика, 1969. 119 с.

Шеремет М. Логопедія : підручник. Київ : Слово, 2015. 672 с.

Яцинік А. В. Особливості підготовки майбутніх дефектологів в умовах розвитку інклюзивної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2018. № 4 (181). URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/136464/136770

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Олійник, І., Тищенко, Л., & Яценюк, Л. (2021). До питання корекції дислалії у дітей молодшого шкільного віку. Імідж сучасного педагога, (3(198), 77–81. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-77-81