Питання дисципліни в церковно-парафіяльних школах ХІХ – початку ХХ століть

Автор(и)

  • Віталій Юрійович Шафрановський аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Ukraine
  • Василь Васильович Фазан Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9823-3704

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-82-84

Ключові слова:

церковно-парафіяльні школи; освіта; церква; організація освітнього процесу; релігія

Анотація

Розглянуто проблеми вивчення навчально-виховної роботи церковно-парафіяльних шкіл у кінці XIX – початку XX ст., що є актуальним, оскільки на даний час активно обговорюється питання про необхідність релігійного виховання молоді та запровадження релігійних дисциплін у систему шкільної освіти. А так як проблема участі церкви в проведенні державою освітньої політики на сучасному етапі включається до порядку денного, історія церковно-парафіяльної освіти викликає науковий інтерес.

Освітній процес у церковно-парафіяльних школах ділився на навчальну і виховну роботу. Виховна робота в освітньому процесі початкових церковно-парафіяльних навчальних закладів стояла на першому місці. Вона була спрямована на вирішення головного завдання існування церковно-парафіяльних шкіл – виховання духовно-моральної та релігійної людини. На думку духовенства того часу, духовно-моральний розвиток людини здійснювалося «Через залучення дітей та їх батьків до церкви, розвиток і зміцнення в учнів почуття віри і добра, прищеплення їм добрих навичок». Моральне виховання людини здійснювалося через релігійне виховання, яке ґрунтувалося на викладанні Закону Божого, церковно-слов'янської мови і церковного співу.

Біографія автора

Василь Васильович Фазан, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Посилання

Давыденко В. Церковно-приходская школа. Харьков, 1903. 473 с.

Красницкая Т. А. Начальное духовное образование в провинциальной России. XIX – начало XX вв. (на материалах Владимирской и Костромской губерний). Шуя, 2006. 183 c.

Настольная книга по церковно-школьному образованию / сост. : В. Лотоцкий, Г. Сендульский. Одесса, 1903.

Отчет Костромского Епархиального Училищного Совета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Костромской епархии в 1895/6 учебном году. Кострома, 1897.

Отчет о состоянии церковно-приходских школ Костромской епархии в 1908/9 учебном году. Костромские епархиальные ведомости. 1910. прил. к № 10, 11, 12, 13. С. 1–41.

Сборник законоположений и распоряжений о церковных школах ведомства православного исповедания / сост. Д. И. Тихомиров. Санкт-Петербург, 1903.

References

Davydenko, V. (1903). Tcerkovno-prikhodskaia shkola [Parish school]. Kharkov [in Russian].

Krasnitckaia, T. A. (2006). Nachalnoe dukhovnoe obrazovanie v provintcialnoi Rossii. XIX – nachalo XX vv. (na materialakh Vladimirskoi i Kostromskoi gubernii) [Primary spiritual education in provincial Russia. XIX – early XX centuries. (based on materials from Vladimir and Kostroma provinces)]. Shuia [in Russian].

Lototckii, V., & Sendulskii, G. (Comps.). (1903). Nastolnaia kniga po tcerkovno-shkolnomu obrazovaniiu [Handbook on Church and School Education]. Odessa [in Russian].

Otchet Kostromskogo Eparkhialnogo Uchilishchnogo Soveta o sostoianii tcerkovno-prikhodskikh shkol i shkol gramoty Kostromskoi eparkhii v 1895/6 uchebnom godu [Report of the Kostroma Diocesan School Council on the state of parochial schools and schools of literacy in the Kostroma diocese in the 1895/6 academic year]. (1897). Kostroma [in Russian].

Otchet o sostoianii tcerkovno-prikhodskikh shkol Kostromskoi eparkhii v 1908/9 uchebnom godu [Report on the state of the parish schools of the Kostroma diocese in the 1908/9 academic year]. (1910). Kostromskie eparkhialnye vedomosti [Kostroma Diocesan Gazette], 10, 11, 12, 13, 1-41 [in Russian].

Tikhomirov, D. I. (Comp.). (1903). Sbornik zakonopolozhenii i rasporiazhenii o tcerkovnykh shkolakh vedomstva pravoslavnogo ispovedaniia [Collection of statutes and orders on church schools of the department of the Orthodox confession]. Sankt-Peterburg [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-05

Як цитувати

Шафрановський, В. Ю., & Фазан, В. В. (2021). Питання дисципліни в церковно-парафіяльних школах ХІХ – початку ХХ століть . Імідж сучасного педагога, (1(196), 82–84. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-82-84