Творчість П. І. Чайковського в контексті оперної культури України

Автор(и)

  • Жанна Миколаївна Закрасняна Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2592-5459

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-110-112

Ключові слова:

опера; вокал; інтонація; П.І. Чайковський; Україна; культура

Анотація

Петро Ілліч Чайковський є композитором, у творчості якого об’єднались ліричність і глибока філософічність мислення.

У статті наголошується увага на його зв’язках з Україною. Зазначається, що творчі та особисті контакти композитора сприяли значному впливу на формування вітчизняної музичної культури сьогодення.

Тривале перебування в Україні сприяли проникненню пісенних інтонацій у його музичну мову. Унаслідок цього наявна надзвичайна близькість його мелосу для національного менталітету. Творчість П.І. Чайковського є частиною музичної культури сьогодення, а її глибинні сенси є такими, що дотичні внутрішнім прагненням сучасного людства.

Біографія автора

Жанна Миколаївна Закрасняна, Київський національний університет культури і мистецтв

старший викладач кафедри музичного мистецтва

Посилання

Жаркова В. Чайковський і Україна: святкові міркування напередодні ювілею. Музика : український інтернет-журнал. 2020. 5 трав. URL: http://mus.art.co.ua/chaykovs-kyy-i-ukraina-sviatkovi-mirkuvannia-naperedodni-iuvileiu/ (дата звернення 28.06.2020).

Лабік Т. Український елемент у творчому мисленні та музичній мові П. Чайковського (на прикладі оперної творчості композитора). Дипломна робота. Львів : Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, 2016. 72 с.

Побережна Г. І. П. І. Чайковський: діалектика особистості і стилю : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Київ : Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, 1999. 32 с.

Хлебунова А. С. Влияние идей Вагнера на творчество П. И. Чайковского. Манускрипт. 2018. № 6 (92). С. 150–154.

Чайка А. Мировоззрение композитора и содержание музыкального произведения (на примере творчества П. И. Чайковского, А. Н. Скрябина). URL: https://music-education.ru/mirovozzrenie-kompozitora-i-soderzhanie-muzykalnogo-proizvedeniya-na-primere-tvorchestva-p-i-chajkovskogo-a-n-skryabina/https://music-education.ru/mirovozzrenie-kompozitora-i-soderzhanie-muzykalnogo-proizvedeniya-na-primere-tvorchestva-p-i-chajkovskogo-a-n-skryabina/ (дата звернення 29.06.2020).

Черкаська Г. Чайковський і Україна. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/3115 (дата звернення 28.06.2020).

Шабанова Ю. А. Философия и музыка: место встречи – человек : монография. Днепр : ЛИРА, 2017. 172 с.

References

Zharkova, V. (2020). Chaikovskyi i Ukraina: sviatkovi mirkuvannia naperedodni yuvileiu [Tchaikovsky and Ukraine: festive considerations on the eve of the anniversary]. Muzyka [Music]: ukrayinskyi internet-zhurnal. Retrieved from http://mus.art.co.ua/chaykovs-kyy-i-ukraina-sviatkovi-mirkuvannia-naperedodni-iuvileiu/ [in Ukrainian].

Labik, T. (2016). Ukrainskyi element u tvorchomu myslenni ta muzychnii movi P. Chaikovskoho (na prykladi opernoi tvorchosti kompozytora) [Ukrainian element in the creative thinking and musical language of P. Tchaikovsky (on the example of the composer's opera)]. Thesis. Lviv: Lvivska nacionalna muzychna akademiya im. M. Lysenka [in Ukrainian].

Poberezhna, G. I. (1999). P. I. Chaikovskyi: dialektyka osobystosti i styliu [P.I. Tchaikovsky: the dialectic of personality and style]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv: Nacionalna muzychna akademiya Ukrayiny im. P. I Chaikovskogo [in Ukrainian].

Hlebunova, A. S. (2018). Vliianie idei Vagnera na tvorchestvo P. I. Chaikovskogo [The influence of Wagner's ideas on the work of P. I. Tchaikovsky]. Manuskript [Manuscript], 6 (92), 150-154 [in Russian].

Chaika, A. Mirovozzrenie kompozitora i soderzhanie muzykalnogo proizvedenija (na primere tvorchestva P. I. Chaikovskogo, A. N. Skriabina) [The worldview of the composer and the content of the musical work (on the example of the work of P. I. Tchaikovsky, A. N. Skryabin)]. Retrieved from https://music-education.ru/mirovozzrenie-kompozitora-i-soderzhanie-muzykalnogo-proizvedeniya-na-primere-tvorchestva-p-i-chajkovskogo-a-n-skryabina/https://music-education.ru/mirovozzrenie-kompozitora-i-soderzhanie-muzykalnogo-proizvedeniya-na-primere-tvorchestva-p-i-chajkovskogo-a-n-skryabina/ [in Russian].

Cherkaska, G. Chaikovskyi і Ukraina [Tchaikovsky and Ukraine]. Retrieved from: http://uahistory.com/topics/famous_people/3115 [in Ukrainian].

Shabanova, Ju. A. (2017). Filosofia i muzyka: mesto vstrechi – chelovek [Philosophy and music: meeting place-man]: monografia. Dnepr: LIRA[in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Закрасняна, Ж. М. (2021). Творчість П. І. Чайковського в контексті оперної культури України. Імідж сучасного педагога, (1(196), 110–112. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-110-112

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають