Наукові досягнення провідних університетів Великобританії в міжнародному інформаційному просторі

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Щербак Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4161-735X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-36-40

Ключові слова:

стратегія, провідний, університет, наукові досягнення, індикатор, показник, науковці, лауреат

Анотація

Проаналізовано стратегії позиціонування провідних університетів Великобританії в міжнародному інформаційному просторі за глобальним індикатором «наукові досягнення» з показниками – кількість лауреатів міжнародних премій; загальна цитованість наукових публікацій / Індекс цитування на одного співпрацівника викладацького складу / Середньорічна кількість наукових статей у розрахунку на одного члена професорсько-викладацького складу. Провідні університети обрані за світовими рейтингами QS World University Rankings, The Academic Ranking of World Universities, THE World University Rankings. На основі проведеного аналізу результатів рейтингу світових холдингів, до провідних університетів автор відносить Оксфордський, Кембриджський, Единбурзький, Манчестерський і Брістольський університети.

Біографія автора

Ірина Володимирівна Щербак, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидатка педагогічних наук, викладачка кафедри інформатики

Посилання

Expert academics. URL: https://www1.uwe.ac.uk/about/ourstory/learningandteaching/expertacademics.aspx (дата звернення: 07.12.2019).

League of European Research Universities. URL: https://www.leru.org/.. (дата звернення: 05.12.2019).

Learn from the best. URL: https://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/edinburgh/research (дата звернення: 06.12.2019).

Research Excellence Framework (REF) 2014. URL: https://www.ed.ac.uk/research/assessment/ref (дата звернення: 05.12.2019).

Research Operations Office. URL: https://www.research-operations.admin.cam.ac.uk/ (дата звернення: 05.12.2019).

Research Support. URL: https://researchsupport.admin.ox.ac.uk/funding/donations (дата звернення: 05.12.2019).

Researcher development. URL: https://www.manchester.ac.uk/research/researcher-development(дата звернення: 06.12.2019).

Strategic Partnerships Office. URL: http://www.strategic-partnerships.admin.cam.ac.uk/ (дата звернення: 05.12.2019).

Strategic plan 2016. Leadership in research. URL: https://www.ed.ac.uk/governance-strategic-planning/strategic-planning/strategic-plan/strategic-objectives/leadership-in-research (дата звернення: 05.12.2019).

Strategic Research Initiatives & Networks. URL: https://www.cam.ac.uk/research/research-at-cambridge/strategic-research-initiatives-networks (дата звернення: 05.12.2019).

The Centre for Appearance Research at UWE Bristol by Professor Steve West. Youtube. URL: https://www.youtube.com/user/BristolUWE (дата звернення: 07.12.2019).

The europaeum. A network of leading European universities. URL: https://europaeum.org/ (дата звернення: 05.12.2019).

University of Cambridge. URL: https://www.unipage.net/en/university_of_cambridgehttps://www.unipage.net/en/university_of_cambridge (дата звернення: 05.12.2019).

Virtual tours. College virtual tours. URL: https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/colleges/college-virtual-tours?wssl=1 (дата звернення: 05.12.2019).

Богородецька О. Досвід Великобританії у сфері промоції вищої освіти [UK experience in promoting higher education]. Knowledge, Education, Law, Management. 2018. № 3 (23). С. 14–24.

Харківська А. А. Стратегічне управління системою науково-методичної роботи ВНЗ. 2017. URL: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5613 (дата звернення: 08.10.2020).

Щербак І. В. Дефініція глобальних індикаторів для аналізу стратегій позиціонування провідних університетів країн Західної Європи. Механізми сучасного інноваційного розвитку педагогічної науки та освіти (м. Івано-Франківськ, 16-17 жовт. 2020 р.). Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2020. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/46oct2020/23.pdf.

Reference

Expert academics. Retrieved from https://www1.uwe.ac.uk/about/ourstory/learningandteaching/expertacademics.aspx.

League of European Research Universities. Retrieved from https://www.leru.org/.

Learn from the best. Retrieved from https://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/edinburgh/research.

Research Excellence Framework (REF) 2014. Retrieved from https://www.ed.ac.uk/research/assessment/refhttps://www.ed.ac.uk/research/assessment/ref.

Research Operations Office. Retrieved from https://www.research-operations.admin.cam.ac.uk/.

Research Support. Retrieved from https://researchsupport.admin.ox.ac.uk/funding/donations.

Researcher development. Retrieved from https://www.manchester.ac.uk/research/researcher-development.

Strategic Partnerships Office. Retrieved from http://www.strategic-partnerships.admin.cam.ac.uk/.

Strategic plan 2016. Leadership in research. Retrieved from https://www.ed.ac.uk/governance-strategic-planning/strategic-planning/strategic-plan/strategic-objectives/leadership-in-researchhttps://www.ed.ac.uk/governance-strategic-planning/strategic-planning/strategic-plan/strategic-objectives/leadership-in-research.

Strategic Research Initiatives & Networks. Retrieved from https://www.cam.ac.uk/research/research-at-cambridge/strategic-research-initiatives-networks.

The Centre for Appearance Research at UWE Bristol by Professor Steve West. Youtube. Retrieved from https://www.youtube.com/user/BristolUWE.

The europaeum. A network of leading European universities. Retrieved from https://europaeum.org/.

University of Cambridge. Retrieved from https://www.unipage.net/en/university_of_cambridge.

Virtual tours. College virtual tours. Retrieved from https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/colleges/college-virtual-tours?wssl=1.

Bohorodetska, O. (2018). Dosvid Velykobrytanii u sferi promotsii vyshchoi osvity [The experience of the United Kingdom in the field of higher education promotion]. Knowledge, Education, Law, Management, 3 (23), 14-24 [in Ukrainian].

Kharkivska, A. A. (2017). Stratehichne upravlinnia systemoiu naukovo-metodychnoi roboty VNZ [Strategic management of the system of scientific and methodological work of universities]. Retrieved from http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5613 [in Ukrainian].

Shcherbak, I. V. (2020). Definitsiia hlobalnykh indykatoriv dlia analizu stratehii pozytsionuvannia providnykh universytetiv krain Zakhidnoi Yevropy [Definition of global indicators for the analysis of positioning strategies of leading universities in Western Europe]. Mekhanizmy suchasnoho innovatsiinoho rozvytku pedahohichnoi nauky ta osvity [Mechanisms of modern innovative development of pedagogical science and education] (m. Ivano-Frankivsk, 16-17 zhovtnia 2020 r.). Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka». Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/46oct2020/23.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Щербак, І. В. (2020). Наукові досягнення провідних університетів Великобританії в міжнародному інформаційному просторі. Імідж сучасного педагога, (5(194), 36–40. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-36-40

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН