Ways of renewal and modernization of art education in Ukraine

Автор(и)

  • Лариса Вікторівна Остапенко Київський національний університет культури і мистецтв, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5468-4343
  • Надія Іванівна Нарожна Київський національний університет культури і мистецтв, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1760-5391
  • Валентина Володимирівна Сінельнікова Київський національний університет культури і мистецтв, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9488-270X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3(192)-60-64

Ключові слова:

практикум, майстер-клас, онлайн-відео, проєкт, художня освіта, музика

Анотація

Окреслено основні напрями, пов’язані з оновленням та модернізацією мистецької освіти в українському просторі. Пропонується здійснювати моніторинг сучасних проєктів, які наявні у світовому та вітчизняному культурному просторі, та знайомити з ними студентів. Наголошено, що завданням викладачів, які працюють у закладах мистецької освіти, має бути надання ексклюзивних фахових знань та інформації. Акцентується увага на потребі використання таких форм роботи: майстер-класів, воркшопів,, що дозволить урізноманітнити освітній процес і сприятиме розвитку творчого потенціалу як викладачів, так і студентів.
Визначено, що останнім часом виникло чимало онлайн-курсів, освітніх програм, що передбачають дистанційне навчання, надаючи можливість здобувати знання, не перебуваючи у закладі вищої освіти мистецького спрямування, збільшилось коло навчально-методичних розробок, посібників, підручників, нотних видань, часто викладених у вільному доступі на різноманітних ресурсах мережі Інтернет. Усі інновації є складниками стратегії модифікування сучасної мистецької освіти в Україні, яка насамперед передбачає зміну вектору роботи зі студентами та перегляду традиційних методик мистецького навчання. Нині замість засвоєння певного масиву теоретичних знань на перший план виходить здобуття практичних навичок і вмінь, причому чималу роль відіграє розвиток критичного мислення, здатність до продукування власної думки, сприяння формуванню самостійного бачення музичних творів. Наразі актуалізується вимога до студента бути ознайомленим з усіма новаціями, що стосуються сфери музичного мистецтва: постановками провідних театрів світу, новаторськими інтерпретаціями опер, балетів та інших музично-сценічних жанрів, що сприяє розширенню кругозору студентів і формуванню навичок аналізу музично-культурного простору сьогодення. Наголошується на необхідності змін мистецької освіти як такої, що повинна брати за основу принцип міждисциплінарності, а також упровадження новітніх технологій, пов’язаних зі створенням, записом і модифікуванням музичного матеріалу за допомогою комп’ютерних програм.

Біографії авторів

Лариса Вікторівна Остапенко, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри музичного мистецтва 

Надія Іванівна Нарожна, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри музичного мистецтва 

Валентина Володимирівна Сінельнікова, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри музичного мистецтва

Посилання

References

Merezhko, Yu. (2016). Innovatsiini diialnist yak skladova profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva [Innovative activity as a component of professional training of future teacher of music art]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi [Musical art in educational discourse], 1, 76-79 [in Ukrainian].

Mykhniuk, M. I. (2014). Maister-klas yak forma obminu peredovym pedahohichnym dosvidom [Master-class as a form of exchange of best pedagogical experience]. Profesiino-tekhnichna osvita [Vocational and technical education], 2, 49-51 [in Ukrainian].

Oleksiuk, O. (2018). Stratehichni oriientyry rozvytku mystetskoi osvity v mizhdystsyplinarnomu dyskursi [Strategic guidelines for the development of art education in interdisciplinary discourse]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi [Musical art in educational discourse], 3, 4-8 [in Ukrainian].

Plachkova, A. (2016). De i yak otrymaty muzychnu osvitu za kordonom [Where and how to get a music education abroad]. Retrieved from https://studway.com.ua/muzichna-osvita/ [in Ukrainian].

Tormakhova, A. (2016). Spetsyfika vzaiemodii kulturnykh instytutiv ta proektiv v suchasnomu ukrainskomu prostori [Specificity of interaction of cultural institutes and projects in contemporary Ukrainian space]. Universytetska kafedra [University Department], 5, 7-14 [in Ukrainian].

Chepalov, A. (2019). Vodnaya fantaziya i skazki Sheherezadyi [Water fantasy and tales of Scheherazade]. Harkovskie Izvestiya [Kharkov News], 12 semt., 7 [in Russian].

Bashkir, O. (2018). Modern formats of professional development of educational community. Innovative solutions in modern science, 3 (22), 116-127. DOI 10.26886/2414-634X.3(22)2018.8.

Higgins, L. (2008). The creative music workshop: event, facilitation, gift. International Journal of Music Education, 26, 326-338. DOI 10.1177/0255761408096074.

Список використаних джерел

Мережко Ю. Інноваційні діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: наук. журн. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. № 1. С. 76–79.

Михнюк М. І. Майстер-клас як форма обміну передовим педагогічним досвідом. Професійно-технічна освіта. 2014. № 2. С. 49–51.

Олексюк О. Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : наук. журн. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. № 3. С. 4–8.

Плачкова А. Де і як отримати музичну освіту за кордоном. 05.09.2016. URL: https://studway.com.ua/muzichna-osvita/.

Тормахова А. Специфіка взаємодії культурних інститутів та проектів в сучасному українському просторі. Університетська кафедра. 2016. № 5. С. 7–14.

Чепалов А. Водная фантазия и сказки Шехерезады. Харьковские Известия. 2019. 12 сент. С. 7.

Bashkir O. Modern formats of professional development of educational community. Innovative solutions in modern science. 2018. Vol. 3 (22). pp. 116–127. DOI 10.26886/2414-634X.3(22)2018.8.

Higgins L. The creative music workshop: event, facilitation, gift. International Journal of Music Education. 2008. 26. pp. 326–338. DOI 10.1177/0255761408096074.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Остапенко, Л. В., Нарожна, Н. І., & Сінельнікова, В. В. (2023). Ways of renewal and modernization of art education in Ukraine. Імідж сучасного педагога, (3(192), 60–64. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3(192)-60-64