Фізична економія як платформа для перезавантаження сучасної освітньої системи

Автор(и)

  • Володимир Олексійович Мазуренко КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна https://orcid.org/0000-0003-3042-8967
  • Юлія Володимирівна Логвиненко КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Україна https://orcid.org/0000-0002-1574-5107

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-5-8

Ключові слова:

В. Вернадський, С. Подолинський, М. Руденко, система освіти, українська школа фізичної економії

Анотація

Криза світової та української систем освіти може стати основною причиною регресу та ще більшого загострення глобальних світових проблем. Представники української школи фізичної економії, починаючи з ХІХ століття, пропонують новий підхід до основ загальноцивілізаційного розвитку. Розвідка доводить, що побудова освітнього процесу на наукових досягненнях і відкриттях С. Подолинського, В. Вернадського, М. Руденка може стати превентивним засобом збереження органічного життя на планеті та покращення якості життя людства.

Біографії авторів

Володимир Олексійович Мазуренко, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти 

Юлія Володимирівна Логвиненко, КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціально-гуманітарної освіти 

Посилання

Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. Москва : Сов. Россия, 1989. 704 с.

Нова українська школа. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola. (дата звернення: 29.01.2020).

Подолинський С. Вибрані твори. Київ : КНЕУ, 2000. 328 с.

Руденко М. Д. Енергія прогресу. Гносис і сучасність: Метафізична поема. Публіцистика. Поема. Київ : Журналіст України, 2008. 716 с.

Руденко М. Слідами космічної катастрофи. З блокноту письменника. URL: http://www.e-reading.by/book.php?book=1034396. (дата звернення: 16.07.2019).

References

Vernadskyi, V. І. (1989). Nachalo y vechnost zhyzny [The beginning and eternity of life]. Moskva: Sov. Rossyia [in Russian].

Nova ukrainska shkola [New Ukrainian School]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Podolynskyi, S. (2000). Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Rudenko, M. D. (2008). Enerhiia prohresu. Hnosys i suchasnist : Metafizychna poema. Publitsystyka. Poema [Energy of progress. Gnosis and Modernity: A Metaphysical Poem. Nonfiction. Poem]. Kyiv: Zhurnalist Ukrainy [in Ukrainian].

Rudenko, M. Slidamy kosmichnoi katastrofy. Z bloknotu pysmennyka [In the wake of a space disaster. From the writer’s notebook]. Retrieved from http://www.e-reading.by/book.php?book=1034396 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-21

Як цитувати

Мазуренко, В. О., & Логвиненко, Ю. В. (2020). Фізична економія як платформа для перезавантаження сучасної освітньої системи. Імідж сучасного педагога, (2(191), 5–8. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-5-8