Медіапрактики у сучасному музичному виконавстві

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Мельниченко Киівський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0002-3922-2482
  • Діна Володимирівна Виноградча Киівський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0003-0837-2995

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-92-96

Ключові слова:

концерт, голограма, медіа-практика, шоу, співак

Анотація

Представлено приклади застосування медіа-практик у сучасному музичному виконавстві. Окреслюється специфіка залучення аудіозаписів провідних співаків у вітчизняних проєктах, зокрема того, що було реалізовано пам’яті Квітки Цісик. Проаналізовано використання голограм у західному мистецькому просторі. Залучення голограм можливе як компонент виступів інших виконавців чи цілої шоу-програми (Майкл Джексон, Йошікі, Тупак, Елвіс Преслі), в самостійному сольному концерті (Вітні Г’юстон), а також як єдина форма презентації віртуальних гуртів і співаків (Хацуне Міку). Дана форма можлива завдяки розвитку технологій створення відео, його оброблення, трансляції, комп’ютерному синтезу, що виступає однією з ознак мистецтва XXI століття.

Біографії авторів

Ірина Володимирівна Мельниченко, Киівський національний університет культури і мистецтв

концертмейстерка кафедри музичного мистецтва 

Діна Володимирівна Виноградча, Киівський національний університет культури і мистецтв

концертмейстерка кафедри музичного мистецтва

Посилання

Бобул І. Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі України кінця ХХ – початку ХХI століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. 21 с.

Манделіна О. С. Зародження теорії і практики нових медіа: проекти Алана Кея і Теда Нельсона. Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. 2018. Т. 1. С. 11–16.

Новые аудиовизуальные технологии / отв. ред. К. Э. Разлогов. Москва : Едиториал УРСС, 2005. 482 с.

Пол К. Цифровое искусство. Москва : Ad Marginem, 2017. 272 c.

Трегубова Я. Хто така Квітка Цісик: 12 фактів про співачку. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/29144578.html (дата звернення 5.03.2020).

Штогрін І. «Квітка Цісик поклала на мене місію – допомагати онкохворим, допомагати Україні». Гутмахер. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/28031829.html (дата звернення 9.03.2020).

Японский музыкант Есики проводит музыкальную дуэль со своей собственной голограммой. URL : https://www.dailytechinfo.org/np/5747-yaponskiy-muzykant-esiki-provodit-muzykalnuyu-duel-so-svoey-sobstvennoy-gologrammoy.html (дата звернення 9.03.2020).

References

Bobul, I. (2018). Zhanrovi formy ta stylovi konotatsii vokalno-estradnoho vykonavstva v muzychnii kulturi Ukrainy kintsia ХХ – pochatku ХХI stolittia [Genre forms and style connotations of vocal and variety performance in the musical culture of Ukraine at the end of XX - beginning of XXI century]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Mandelina, O. (2018). Zarodzhennia teorii i praktyky novykh media: proekty Alana Keia i Teda Nelsona [The beginning of theory and practice of new media: Alan Kay’s and Ted Nelson’s projects]. Naukovi zapysky NaUKMA. Istoriia i teoriia kultury [NaUKMA Scientific Notes. History and theory of culture], 1, 11-16 [in Ukrainian].

Razlogov, K. Je. (Ed.) (2005). Novye audiovizualnye tekhnologii [New Audiovisual Technologies]. Moskva: Editorial URSS [in Russian].

Paul, K. (2017). Cifrovoe iskusstvo [Digital art]. Moskva: Ad Marginem [in Russian].

Trehubova, Ya. Khto taka Kvitka Tsisyk: 12 faktiv pro spivachku [Who is Kvitka Cisik: 12 facts about the singer]. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/29144578.html [in Ukrainian].

Shtohrin, I. “Kvitka Tsisyk poklala na mene misiiu – dopomahaty onkokhvorym, dopomahaty Ukraini” – Hutmakher [“Kvitka Cisik has set me on a mission - to help cancer patients, to help Ukraine” – Gutmacher]. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/28031829.html [in Ukrainian].

Japonskij muzykant Esiki provodit muzykal'nuju dujel' so svoej sobstvennoj gologrammoj [Japanese musician Yoshiki conducts a musical duel with his own hologram]. Retrieved from https://www.dailytechinfo.org/np/5747-yaponskiy-muzykant-esiki-provodit-muzykalnuyu-duel-so-svoey-sobstvennoy-gologrammoy.html [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Мельниченко, І. В., & Виноградча, Д. В. (2020). Медіапрактики у сучасному музичному виконавстві. Імідж сучасного педагога, (2(191), 92–96. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-92-96