DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-10-15

To the question of functions defining of innovative culture of the future manager of general secondary educational institution

Dmytro Kozlov

Анотація


Відкритість до інновацій, євроінтеграційні пріоритети, упровадження моделі інклюзивної освіти, орієнтація на людиноцентризм, партнерство та соціальну відповідальність – це далеко неповний перелік ключових індикаторів розвитку, досягнення яких визначено стратегічними пріоритетами реформи «Нова українська школа». Зазначимо, що до існуючої логічної низки виокремлених функцій інноваційної культури керівника закладу загальної середньої освіти можуть бути віднесені такі: планетарно-особистісна, людинотворча (антропологічна), світоглядно-смислова, аксіологічна, когнітивна, креативна, стимулювально-мотиваційна, соціально-стратифікувальна, інтегративна, державотворча.

Вважаємо, що високий рівень сформованості інноваційної культури дає змогу керівнику закладу загальної середньої освіти глобально та системно проаналізувати стан і тенденції розвитку як світу, так й регіону, виявити ключові проблеми та позначити шляхи їхнього вирішення. Визначено, що рівень сформованості інноваційної культури дає змогу особистості керівника усвідомити цінність інновацій, а також вибудувати ціннісну орієнтацію особистості, що пов’язана із визнанням пріоритетності таких якостей як активність, ініціативність, підприємливість, готовність до змін, уміння бачити тенденції часу, швидко та ефективно реагувати на них. Виокремлено, що креативна функція відбиває створювальне та конструктивне покликання людської діяльності, висвітлює іманентний людині інноваційний характер діяльності. Стимулювально-мотиваційна функція виявляється у створенні інноваційною культурою конкурентного середовища та системи мотивів, що спонукають суб’єктів освітнього та управлінського процесів до створення і поширення інновацій. Рівень сформованості інноваційної культури керівника закладу загальної середньої освіти добре корелює із рівнем залученості суб’єкта до сучасного світу. Важливо підкреслити, що інноваційна культура керівника закладу загальної середньої освіти може розглядатися як важливий важель у реалізації державно-освітньої парадигми розвитку інновацій на мікро- та макрорівнях держави.


Ключові слова


інновація; інноваційний розвиток; інноваційна культура; освітa; функції; майбутній керівник; заклад загальної середньої освіти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


References

On education: Law of Ukraine of September 5, 2017 No. 2145-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2145-19 (accessed 04/01/2020).

Tsvetkova, I. V. (2016). Elements of innovative culture. Karelian Scientific Journal, 5, 2 (15), 55-59.

Tsvetkova, V. D. (2009). Formation of personality’s innovative culture: philosophical aspect. Omsk Scientific Bulletin, 1 (75), 97-99.

Tsvetkova, I. V. (2015). Innovative culture as a system. The concept, 10. Retrieved from http://e-koncept.ru/2015/75173.htm. (date of access: 04/01/2020).

Heitz, V. M. (Ed.). (2015). Innovative Ukraine 2020: national report. NAS of Ukraine. Kiev.

Rettich, S. V. (2016). Innovative culture and innovation-educational activity in the university. Economics. Profession. Business, 3, 68-73.

The Roman Club: the idea of sustainable development. O. E. Kutafin. (2017). University Gazette, 2, 213-225.

Mamedov, Sh. M. (2016). The role of innovative culture in raising the interest of the society in innovation activities. Journal of Civil Engineers, 4 (57), 217-224.

Grigorieva, S. G. (2011). Formation of innovative culture of elementary school teachers in the process of vocational training. (Extended abstract of D diss.). Moscow.

Safarova, G. A. (2013). Formation of innovative culture of teachers in the system of advanced training. (Extended abstract of PhD diss.). Karachayevsk.

Kholodkova, L. A. (2006). Innovative culture of subjects of higher professional education. News of the Russian State Pedagogical University named after A. Herzen, 1, 78-84.

Gavriluk, A. V. (2018). Innovative culture as a factor of scientific and technological progress of the society. Proceedings of I International. sci-prac. conf. “Economic Transformation and Innovative Technologies”, 37-40.

Lysin, B. K. (2008). Innovative culture. Innovation, 10 (120), 49-53.

Kuchergina, O. V. (2008). Towards the definition of the concept essence of “teacher’s innovative culture”. Siberian scientific journal, 15, 424-430.

Klocheva, G. M. (2015). The cognitive component of the innovative culture of management subjects in the context of education modernization. The Concept, 2 (February). Retrieved from http://e-koncept.ru/2015/15050.htm (accessed: 04/01/2020).

Karamalikova, N. V. (2015). Innovative culture as an educational paradigm. The theory and practice of social development, 20, 326-328.

Isayeva, D. (2014). Communicative Pedagogy of Thomas Gordon: a handbook. Kiev: PE “Serdyuk V.L.”.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.