Результати експериментальної роботи з формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури

Автор(и)

  • Сергій Борисович Хлібкевич Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0866-6021
  • Аліна Григорівна Кметь Полтавський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-84-87

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутній учитель фізичної культури, професійна компетентність, компетентнісний підхід, дослідницька компетентність

Анотація

Подано загальну характеристику, кількісний і якісний аналіз результатів експериментального дослідження з формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури та статистично визначено достовірність сформульованої гіпотези. Проведений якісний аналіз ефективності впровадження структурно-функціональної моделі й інтеграційно-дослідницького комплексу навчальних дисциплін формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури зумовив комплексний кількісний аналіз даних дослідження. Сформованість дослідницької компетентності майбутнього учителя фізичної культури оцінено за ціннісно-мотиваційним, когнітивно-методичним, інформаційно-комунікативним і професійно-рефлексивниим критеріями та високим, середнім і низьким рівнями. Доведено експериментально, що показники контрольної й експериментальної груп на вихідному зрізі суттєво не відрізняються. Констатовано відсутність істотних змін у показниках контрольної групи до та після експерименту, що було наслідком упровадження традиційних методик підготовки. Суттєві зміни спостерігаються в динаміці показників експериментальної групи до та після впровадження розробленої структурно-функціональної моделі й інтеграційно-дослідницького комплексу навчальних дисциплін формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури.

Біографії авторів

Сергій Борисович Хлібкевич, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірант кафедри загальної педагогіки і андрагогіки

Аліна Григорівна Кметь, Полтавський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій

викладач фізичного виховання

Посилання

Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). Москва : МЗ-Пресс. 2004. 67 с.

Хоменко П. В. Теоретичні і методичні основи природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному навчальному закладі : дис. ... д-ра пед. наук / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. Київ. 2014. 587 с.

References

Novikov, D. A. (2004). Statisticheskiye metody v pedagogicheskikh issledovaniyakh (tipovyye sluchai). Moskva: MZ-Press [in Russian].

Khomenko, P. V. (2014). Teoretychni i metodychni osnovy pryrodnychonaukovoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoi kultury u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi. (D diss.). Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, In-t ped. osvity i osvity doroslykh. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Хлібкевич, С. Б., & Кметь, А. Г. (2019). Результати експериментальної роботи з формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Імідж сучасного педагога, (5(188), 84–87. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-84-87