Складники системи формування професійної компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій

Автор(и)

  • Алла Мирославівна Гафіяк Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7845-0883

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-44-47

Ключові слова:

програмні засоби, прикладне програмне забезпечення, інновації, методи навчання, інформаційні технології, компетентності, педагогічні інновації

Анотація

Присвячено аналізу і дослідженню формування професійної компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку індустрії інформаційних технологій. Проаналізовано досвід українських і закордонних науковців з підготовки фахівців в умовах розвитку інформаційних технологій та досліджено шляхи їхнього вирішення. Обґрунтовано шляхи використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Проаналізовано роль комп’ютерних технологій в університетах України та закордоном. Досліджено види інноваційних методів навчання з використанням сучасних технологій. Розглянуто програмні засоби навчального призначення, проаналізовано можливості створення власних розробок для задоволення навчальних потреб. Проаналізовано результати досліджень, що вимагають нових технологій і видів освіти, вдосконалення формування фахових та інших компетентностей, що підтримують процес постійного вдосконалення знань і умінь спеціалістів галузі. Досліджено теоретичні засади підготовки фахівців із застосуванням сучасних педагогічних засобів та інформаційних технологій.

Біографія автора

Алла Мирославівна Гафіяк, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій та систем 

Посилання

Гафіяк А. М., Ткаленко І. О. Методологічні основи автоматизованої інформаційної системи. 67-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2015. Т. 2. С. 116–117.

Овчаров C. Актуальні проблеми професійної підготовки учителів інформатики : зб. наук. праць ПДПУ. Педагогічні науки. 2011. Вип. 2. С. 73–77.

Осмоловская І. М. Інновації та педагогічна практика. Народна освіта. 2010. № 6. С. 182–188.

Формы государственнного регулирования процессов информатизации. URL : http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/ (дата звернення: 29.04.2019).

References

Hafiiak, A. M., & Tkalenko, I. O. (2015). Metodolohichni osnovy avtomatyzovanoi informatsiinoi systemy [Methodological foundations of the automated information system]. 67-a naukova konferentsiia profesoriv, vykladachiv, naukovykh pratsivnykiv, aspirantiv ta studentiv universytetu, 2, 116–117 [in Ukrainian].

Ovcharov, C. (2011). Aktualni problemy profesiinoi pidhotovky uchyteliv informatyky [Actual problems of professional training of computer science teachers]. Zbirnyk naukovykh prats PDPU. Pedahohichni nauky, 2, 73 77 [in Ukrainian].

Osmolovskaia, I. M. (2010). Innovatsii ta pedahohichna praktyka [Innovation and pedagogical practice]. Narodna osvita, 6, 182-188 [in Ukrainian].

Formy gosudarstvennnogo regulirovaniia protcessov informatizatcii. Retrieved from http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/ [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Гафіяк, А. М. (2019). Складники системи формування професійної компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. Імідж сучасного педагога, (5(188), 44–47. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-44-47