Ефективність професійної підготовки вчителів фізичної культури новими інформаційними засобами

Автор(и)

  • Олег Олександрович Шерстюк Полтавський коледж харчових технологій Національнго університету харчових технологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9322-0584

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-48-50

Ключові слова:

нові інформаційні засоби, вчителі фізичної культури, фітнес-тренери

Анотація

Проаналізовано роль у процесі професійної підготовки сучасних фахівців. Обґрунтовано переваги, функції, технічні й дидактичні можливості нових інформаційних засобів, спрямованих на професійну підготовку вчителя фізичної культури і фітнес-тренера. Виокремлено такі функції: навчальна, стимулююча, організаційна, інтеграційна, контрольна. 

Біографія автора

Олег Олександрович Шерстюк, Полтавський коледж харчових технологій Національнго університету харчових технологій

викладач фізичного виховання

Посилання

Агеев Н. В., Древе Ю. Г. Электронные издания: концепции, создание, использование : учеб. пособ. Москва : МГПУ, 2003. 236 с.

Волков В. Ю. Компьютерные технологии в образовательном процессе по физической культуре в вузе : монография. Санкт-Петербург : СПбГТУ, 1997. 204 с.

Дорошенко Ю. О. Сутність теми і зміст педагогічного дослідження. URL: www.kspu.edu/Downloads/it_conf/4/DoroshSemen.doc.

Пінчук О. Проблема визначення мультимедіа в освіті : технологічний аспект. Нові технології навчання. 2007. Вип. 46. С. 55–58.

Сущенко Л. П. Формування мотивації до успішної професійної діяльності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2007. № 6. С. 276–279.

References

Ageev, N. V., & Dreve, Iu. G. (2003). Elektronnye izdaniia: kontceptcii, sozdanie, ispolzovanie: ucheb. posob. Moskva: MGPU [in Russian].

Volkov, V. Iu. (1997). Kompiuternye tekhnologii v obrazovatelnom protcesse po fizicheskoi kulture v vuze: monografiia. Sankt-Peterburg: SPbGTU [in Russian].

Doroshenko, Yu. O. Sutnist temy i zmist pedahohichnoho doslidzhennia. Retrieved from www.kspu.edu/Downloads/it_conf/4/DoroshSemen.doc [in Ukrainian].

Pinchuk, O. (2007). Problema vyznachennia multymedia v osviti : tekhnolohichnyi aspekt. Novi tekhnolohii navchannia, 46, 55-58 [in Ukrainian].

Sushchenko, L. P. Formuvannia motyvatsii do uspishnoi profesiinoi diialnosti maibutnikh fakhivtsiv iz fizychnoi reabilitatsii. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 6, 276-279 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Шерстюк, О. О. (2019). Ефективність професійної підготовки вчителів фізичної культури новими інформаційними засобами. Імідж сучасного педагога, (5(188), 48–50. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-48-50