Розвиток професіоналізму у науково-педагогічних працівників шляхом коучингово-моніторинговою технологією адаптивного управління

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Борова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1765-4425

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-6-11

Ключові слова:

розвиток, професіоналізм, професійний розвиток, науково-педагогічний працівник, коучингово-моніторингова технологія, адаптивне управління

Анотація

Розкриті поняття розвитку, професійного розвитку, професіоналізму та їхнього зв’язок з адаптивним управлінням професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Визначені основні критерії професійного розвитку науково-педагогічних працівників, обґрунтовані технології, зокрема, коучингово-моніторингова, яка є дієвою у сучасних умовах розвитку суспільства. Розглянута кваліметрична модель професійного розвитку науково-педагогічних працівників й описані результати щодо застосування коучингово-моніторингової технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників.

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Борова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу 

Посилання

Адаптивне управління: міжгалузеві зв’язки, науково-прикладний аспект : кол. монографія / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, З. В. Рябова та ін. ; за заг. і наук. ред. Г. В. Єльникової. Харків : Мачулін, 2017. 440 с.

Дмитренко Г. А. Стратегія збільшення соціального капіталу в Україні. Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. 2016. Вип 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_2_6.

Закон України Про вищу освіту. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Словник основних філософських термінів. URL : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/KURS_1/kurs/5/109.htm

References

Yelnykova, H. V. (Ed.). (2017). Adaptyvne upravlinnia: mizhhaluzevi zv’iazky, naukovo-prykladnyi aspekt. Kharkiv: Machulin [in Ukrainian].

Dmytrenko, H. A. (2016). Stratehiia zbilshennia sotsialnoho kapitalu v Ukraini. Naukovyi visnyk UMO. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_2_6.

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Slovnyk osnovnykh filosofskykh terminiv. Retrieved from http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/KURS_1/kurs/5/109.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Борова, Т. А. (2019). Розвиток професіоналізму у науково-педагогічних працівників шляхом коучингово-моніторинговою технологією адаптивного управління. Імідж сучасного педагога, (5(188), 6–11. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-6-11