Орфоепічні закономірності української літературної мови у співацькій практиці

Автор(и)

  • Світлана Анатоліївна Власова Київський національний університет культури і мистецтв, заслужена артистка України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5769-0688

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-73-76

Ключові слова:

орфоепія, фонетична транскрипція, вокальне мистецтво, вокальна робота, художній зміст

Анотація

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти орфоепії в контексті побудови та якісного відображення художньо-образного змісту музичного твору. Наводяться основні етапи роботи над дикційно-орфоепічними сегментами вокального твору. Проаналізовано основні правила та функції фонетичної транскрипції літературного тексту музичного твору та її роль у побудові власної дикційно-орфоепічної стилістики виконавця в межах загальноприйнятих орфоепічних закономірностей. Музично-вокальне читання та декламація визначаються як вагомий складник загальної вокальної роботи над орфоепією.

Біографія автора

Світлана Анатоліївна Власова, Київський національний університет культури і мистецтв, заслужена артистка України

старший викладач кафедри музичного мистецтва 

Посилання

Кириленко К., Кундеревич О., Бойко Л. Філософія культури : словник. Київ : Україна, 2018. 280 с.

Ковбасюк А. Фонетика мови та її вплив на спів. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2012. Вип. 11. С. 117–122.

Мишуга О. : спогади, матеріали, листи / упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та примітки М. Головащенко. Київ : Музична Україна, 1971. 779 с.

Серов А. Н. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке. Ленинград : Музыка, 1984. 56 c.

Скопцова О. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття) : монографія. Київ : Ліра-К, 2017. 180 с.

Станиславский К. С. Собрание сочинений : в 9 т. Т. 2: Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика. Москва : Искусство, 1989. 511 с.

References

Kyrylenko, K., Kunderevych, O., & Boiko, L. (2018). Filosofiia kultury : slovnyk. Kyiv: Ukraina [in Ukrainian].

Kovbasiuk, A. (2012). Fonetyka movy ta yii vplyv na spiv. Visnyk

Lvivskoho universytetu. Seriia : Mystetstvoznavstvo, 11, 117–122 [in Ukrainian].

Holovashchenko, M. (Ed.). (1971). Myshuha O. : spohady, materialy, lysty. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Serov, A. N. (1984). Vospominaniia o Mikhaile Ivanoviche Glinke. Leningrad: Muzyka [in Russian].

Skoptsova, O. (2017). Stanovlennia ta osoblyvosti rozvytku narodnoho khorovoho vykonavstva v Ukraini (kinets XIX – XX stolittia). Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Stanislavskii, K. S. (1989). Sobranie sochinenii (Vol. 2: Rabota aktera nad soboi, ch. 1: Rabota nad soboi v tvorcheskom protcesse perezhivaniia: Dnevnik uchenika). Moskva: Iskusstvo [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Власова, С. А. (2019). Орфоепічні закономірності української літературної мови у співацькій практиці. Імідж сучасного педагога, (4(187), 73–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-73-76

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ