Виховання духовності на уроках української літератури: творчість Григорія Квітки-Основ’яненка

Автор(и)

  • Наталія Микитівна Левченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.C.Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7535-6330

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-76-80

Ключові слова:

урок літератури, система виховання, духовні цінності, християнська мораль, біблійна герменевтика

Анотація

Визначено основні виклики й  критерії духовного виховання учнів. Підкреслено, що твори української літератури, зокрема сентиментальні повісті й оповідання Григорія Квітки-Основ’яненка, відіграють важливу роль в системі укладання шкали загальнолюдських цінностей. Наголошено, що художній текст спонукає до духовного очищення.

Біографія автора

Наталія Микитівна Левченко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.C.Сковороди

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української та світової літератури

Посилання

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер., вступ. статья, библиография и примечания В.В. Эрлихмана. Санкт–Петербург : Алетейя, 2001. 363 с.

Бех І. Психологічні основи застосування генетико-моделюючого методу у моральному вихованні особистості // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / Наук.-дослід. ін-т психології України. Київ, 1992. Вип. 38. С. 11–19.

Вільна Я. Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ’яненка: Герменевтичний аспект. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність : 10.01.01. Київ, 2006. 31 с.

Галятовський Іоаникій. Месіа правдивый. Київ : Друк. Києво-Печерської Лаври, 1669. XII+429+5 арк, арк.

Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. Москва : Учпедгиз, 1956. 376 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. Київ : Наукова думка, 1982. 544 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Твори: У 7-ми т. Київ : Наукова думка, 1981. Т. 3. 482 с.

Ковалець Л. Релігійність образів-персонажів повістевої прози Г. Квітки-Основ’яненка як запорука їх духовної краси // Біблія і культура : зб. наук. стат. Вип. 2 / за ред. А. Є. Нямцу. Чернівці : Рута, 2000.

Коменский Я. А. Панпедия. Искусство обучения мудрости / пер. с лат. Москва : УРАО, 2003. 319 с.

Корженко В.Філософія виховання: зміна орієнтацій. Київ : Вид-во УАДУ, 1998. 303 c.

Кремень В. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ : Педагогічна думка, 2009. 520 с.

Матушек О. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. Харків : Майдан, 2013. 359 с.

Песталоцці І. Г. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. / за ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларін. Т.2. Москва : Педагогіка, 1981. 416 с.

Петров Н. Очерки истории украинской литературы XVIII столетия. Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1884. IV, 457, ХV c.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / за редакцією проф. Леоніда Ушкалова. Харків : Майдан, 2010. 1400 с.

Сухомлинский В. Духовный мир школьника. Москва, 1961. 223 с.

Туптало Димитрій. Внутренній человѣк // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 3 ч. Киев, 1824. Ч. 1. С. 102–108.

Ушкалов Л. Дмитро Туптало та Григорій Сковорода: про одну паралель академіка Миколи Сумцова // Антипролог : зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. : Вид. дім «Стилос», 2007. С. 231–249.

Ушкалов Л. Традиції українського бароко у творчості Григорія Квітки-Основ’яненка : зб. Харківського історико-філологічного товариства. Харків : Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2002. Т. 9. С.53–76.

Чижевський Д. До проблем бароко // Українське літературне бароко: Вибрані праці з давньої літератури. Київ : Обереги, 2003. 342 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Як цитувати

Левченко, Н. М. (2019). Виховання духовності на уроках української літератури: творчість Григорія Квітки-Основ’яненка. Імідж сучасного педагога, (3(186), 76–80. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-76-80