Деякі питання засвоєння автентичної традиції співу у міському молодіжному фольклористичному колективі

Автор(и)

  • Валентина Володимирівна Сінельнікова Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9488-270X
  • Іван Григорович Сінельніков Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9556-6845

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-94-99

Ключові слова:

фольклор, фольклорний колектив, автентичний гурт, вторинне виконавство, усна традиція, традиційна культура

Анотація

Розкрито питання засвоєння автентичної манери співу і традиційного музичного матеріалу у сучасному міському вторинному молодіжному фольклористичному колективі. Розглянуто питання опанування локальною виконавською традицією артистами-співаками у молодіжному колективі та пов’язана із цим аспектом проблема пошуків еталонного звучання у фольклорній традиції.

Біографії авторів

Валентина Володимирівна Сінельнікова, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат історичних наук, доцент кафедри музичного мистецтва

Іван Григорович Сінельніков, Київський національний університет культури і мистецтв

доцент кафедри музичного мистецтва, заслужений працівник культури України

Посилання

Гапон Л. До проблеми виховання співака у вторинному фольклорному ансамблі. URL : http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/43_2010/43_2010_Hapon.pdf (дата звернення: 02.05.2019).

Гурт «Гуляйгород»: «Багатоголосний український народний спів завжди був річчю елітарною». URL : https://tyzhden.ua/Culture/152995 (дата звернення: 02.05.2019).

Лоцман Р. О. Методичні та українознавчі засади фахової підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8984/1/Lotsman.pdf (дата звернення: 02.05.2019).

Современные фольклорные коллективы в городе: Методические рекомендации (В помощь руководителям городских молодёжных фольклорных коллективов) / авт.-сост. : А.С. Кабанов. Москва : Науч.-исслед. ин-т культуры Министерства культуры РСФСР, 1986. 35 с.

Столповская Наталья. «Воля» в душу проникает. URL : https://communa.ru/kultura/volya-v-dushu-pronikaet/ (дата звернення: 11.04.2019).

Сысоева Г. Я. Фольклорное мышление и моделирование современного городского исполнителя (доклад на III Всероссийском конгрессе фольклористов). URL : http://www.folkcentr.ru/zavkafedroj-etnomuzykologii-voronezhskoj-gosudarstvennoj-akademii-iskusstv-professor-g-ya-sysoeva-folklornoe-myshlenie-i-modelirovanie-sovremennogo-gorodskogo-ispolnitelya-doklad-na-iii-kongresse/ (дата звернення: 11.04.2019).

Щербина І. В. Сучасна художня інтерпретація музичного фольклору в вокальному мистецтві України. URL : http://www.culturalnet.ru/main/getfile/2393 (дата звернення: 02.05.2019).

References

Hapon, L. Do problemy vykhovannia spivaka u vtorynnomu folklornomu ansambli. Retrieved from http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/43_2010/43_2010_Hapon.pdf/ [in Ukrainian].

Hurt «Huliaihorod»: «Bahatoholosnyi ukrainskyi narodnyi spiv zavzhdy buv richchiu elitarnoiu». Retrieved from https://tyzhden.ua/Culture/152995/ [in Ukrainian].

Lotsman, R. O. Metodychni ta ukrainoznavchi zasady fakhovoi pidhotovky vykonavtsiv narodnoi pisni v umovakh suchasnoho mista. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8984/1/Lotsman.pdf [in Ukrainian].

Kabanov, A. S. (1986). Sovremennye folklornye kollektivy v gorode: Metodicheskie rekomendatcii (V pomoshch rukovoditeliam gorodskikh molodezhnykh folklornykh kollektivov). Moskva: Nauch.-issled. in-t kultury Ministerstva kultury RSFSR [in Russian].

Stolpovskaia, Natalia. «Volia» v dushu pronikaet. Retrieved from https://communa.ru/kultura/volya-v-dushu-pronikaet/ [in Russian].

Sysoeva, G. Ia. Folklornoe myshlenie i modelirovanie sovremennogo gorodskogo ispolnitelia (doklad na III Vserossiiskom kongresse folkloristov). Retrieved from http://www.folkcentr.ru/zavkafedroj-etnomuzykologii-voronezhskoj-gosudarstvennoj-akademii-iskusstv-professor-g-ya-sysoeva-folklornoe-myshlenie-i-modelirovanie-sovremennogo-gorodskogo-ispolnitelya-doklad-na-iii-kongresse/ [in Russian].

Shcherbyna, I. V. Suchasna khudozhnia interpretatsiia muzychnoho folkloru v vokalnomu mystetstvi Ukrainy. Retrieved from URL : http://www.culturalnet.ru/main/getfile/2393 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Сінельнікова, В. В., & Сінельніков, І. Г. (2019). Деякі питання засвоєння автентичної традиції співу у міському молодіжному фольклористичному колективі. Імідж сучасного педагога, (4(187), 94–99. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-94-99

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають