Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності управління колективом закладу освіти

Автор(и)

  • Ніна Станіславівна Журавська Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8393-0841
  • Сергій Петрович Ящук Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8309-5898
  • Андрій Іванович Мелещенко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6340-4155

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-26-29

Ключові слова:

особистість, компетентність, розвиток, керівник, управління, управлінська праця

Анотація

Висвітлюється проблема розвитку особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності управління колективом закладу освіти. Наголошено, що такі обов'язкові для управлінця якості як компетентність, висока відповідальність, відчуття нового, відчуття часу та подій, висока працездатність, комунікабельність, увага до підлеглих мають вирішальний вплив на управлінську діяльність. Акцентована увага на актуальності завдань професійної (управлінської) компетентності, специфіка якої зустрічається в науково-педагогічних дослідженнях і нормативних вимогах до особистості керівника закладу загальної середньої освіти та його управлінської діяльності як управлінця-професіонала. 

Біографії авторів

Ніна Станіславівна Журавська, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор педагогічних наук, професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами

Сергій Петрович Ящук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат педагогічних наук, стажер соціальної школи м. Бордо (Франція)

Андрій Іванович Мелещенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

магістр, спеціальність «Управління навчальним закладом»

Посилання

Журавська Н. С. Методика навчання та виховання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу та України. Порівняльний аспект : монографія. Ніжин : ПП Лисенко ММ., 2015. 608 с.

Ковальчук В. І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу. Тренінг : навч. посіб. Київ : Шкільний світ, 2011. 126 с.

Кубіцький С. О. Формування творчої особистості курсанта: синергетичний аспект. Науково-методичний збірник «Нові технології навчання», Київ, 2004. Вип. 38. С. 109–117.

Шинкарук В. Д. Аспекти українсько-польської співпраці в галузі освіти і науки. Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 16–17 бер. 2017 р.). Київ, 2017. С. 156–158.

Які професії в Україні найпопулярніші? Урядовий кур’єр. 2015. 23 листоп. URL: ukurier.gov.ua(дата звернення: 21.12.2018).

Yashchuk S. Legal protection of the environment in Ukraine nuclear power. Trendy ve vzdělavani 2013 : mezinaridni vedecko-odborna conference. Olomouc, 2013. P. 163–167. 1 електрон. опт. диск (CD-R) (дата звернення: 19.11.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Як цитувати

Журавська, Н. С., Ящук, С. П., & Мелещенко, А. І. (2019). Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності управління колективом закладу освіти. Імідж сучасного педагога, (3(186), 26–29. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-26-29

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають