Проблеми зниження успішності учнів 10–11 класів з профільних предметів

Автор(и)

  • Геннадій Федорович Москалик Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3224-4571
  • Лариса Петрівна Максимова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8005-8605

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-71-75

Ключові слова:

профільний предмет, профіль навчання, допрофільна підготовка, рівень навченості, пізнавальні інтереси, освітні потреби

Анотація

Проаналізовано загальний рівень навченості учнів 10 та 11 класів з філологічним і природничо-математичним профілем навчання у закладах загальної середньої освіти м. Кременчука. Визначено, що основними проблемами зниження успішності учнів 10–11 класів із профільних предметів є: неправильно обраний профіль навчання; необ'єктивна оцінка учнями своїх здібностей до різних навчальних предметів; відсутність допрофільної підготовки; різний рівень підготовки з профільних предметів в учнів 10 класів; зміна підходів і вимог до оцінювання навчальних досягнень.

Біографії авторів

Геннадій Федорович Москалик, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради

доктор філософських наук, професор,

директор 

Лариса Петрівна Максимова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради

кандидат педагогічних наук, старший викладач,

головний спеціаліст 

Посилання

Барановська О. В., Косянчук С. В., Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Polish Science Journal. Warsaw, 2018. Issue 3. P. 62–72.

Васьківська Г. О. Дидактична характеристика профілізації змісту освіти у старшій школі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2018. Вип. 3 (38). С. 176–183.

Гуз К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2008. 40 с.

Ільченко В. Р. Інтеграція змісту природничо-математичних дисциплін як умова формування життєствердного національного образу світу учнів. Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища (до 100-річчя Національної академії наук України) : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 23–24 лист. 2017 р). Кременчук, 2017. С. 77–78.

Масягіна О. М. Підвищення кваліфікації педагогів в умовах полікультурного середовища України. Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища (до 100-річчя Національної академії наук України) : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 23–24 лист. 2017 р). Кременчук, 2017. С. 122–124.

Москалик Г. Ф. Приорітети розвитку полікультурної освіти Кременчука в умовах модернізації української школи. Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища (до 100-річчя Національної академії наук України) : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 23–24 лист. 2017 р). Кременчук, 2017. С. 28–30.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 19.01.2019. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Профільне навчання: теорія і практика / під ред. Л. А. Липової. Київ : Компас, 2007. 192 с.

Самодрин А. П. Вступ до профільного навчання : навч. посіб. 2-е вид. Кременчук, 2006. 188 c.

Самодрин А. П. Профільне навчання в середній школі : монографія. Кременчук : ВЦ СГЕІ, 2004. 384 c.

Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Метапредметна діяльність старшокласників в умовах профільного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород, 2016. Вип. 1 (38). С. 298–302.

Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект : кол. монографія / за наук. ред. Г. О. Васьківської. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Як цитувати

Москалик, Г. Ф., & Максимова, Л. П. (2019). Проблеми зниження успішності учнів 10–11 класів з профільних предметів. Імідж сучасного педагога, (3(186), 71–75. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-71-75