Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти

Автор(и)

  • Наталя Євгенівна Мовмига Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7207-8558
  • Ганна Юріївна Кравченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2156-3203

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-19-25

Ключові слова:

маркетинг, маркетингове управління, кафедра, прогнозування розвитку, цілі та критерії управління розвитком кафедр

Анотація

Розглядається питання необхідності використання маркетингових досліджень в управлінській діяльності, що забезпечує узгодження сучасних вимог педагогічної теорії та практики та дозволяє здійснити прогнозування подальшого розвитку організації. Розглядаючи формування маркетингового управління в ЗВО з’ясовано, що маркетингова парадигма управління привносить системні інновації, які гарантують переорієнтацію управління на забезпечення високих стандартів освіти з подальшою переорієнтацією управлінської діяльності на потреби споживачів освітніх послуг. У змісті обґрунтовано доцільність визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в умовах ЗВО; визначено процес управління маркетинговою діяльністю. Акцентовано увагу на тому, що маркетингова інформація не забезпечує вироблення управлінського рішення та планування діяльності. Вона може тільки утворювати банк даних, що допоможе здійснювати прогнозування розвитку кафедри. Досліджуючи значення маркетингового управління для прогнозування розвитку закладу вищої освіти визначено ключові вимоги до правильного формування цілей управління розвитком кафедр: цілі мають бути досяжними; реалістичними; гнучкими; вимірними; конкретними; сумісними; цілі мають бути прийнятними для основних суб’єктів впливу, що  визначають діяльність організації та тих, кому доведеться їх досягати. Виокремлено конкретні цілі та критерії маркетингового управління розвитком кафедр відповідно до основних напрямів їхньої діяльності: навчальні, методичні, наукові, маркетингові, управлінські, економічні та господарські цілі. Розкрито їх зміст. Зроблено висновок, що існують певні особливості у визначенні цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедр, а саме: наявність певної конкуренції між кафедрами організації; можливість для споживачів освітніх послуг мати вибір товарів і послуг; наявність певного набору інструментарію для визначення ефективності діяльності кафедри відповідно визначеним цілям, які можуть бути виражені у вимірних виразах.

Біографії авторів

Наталя Євгенівна Мовмига, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат психологічних наук, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища 

Ганна Юріївна Кравченко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

Посилання

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. Москва : Гардарика, 1995. 528 с.

Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: http://uk.wikipedia.org

Вознюк В. С. Маркетинг освітніх послуг : навч. посіб. Луцьк : Волинська книга, 2007. 64 с.

Закону України «Про освіту». URL: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-profesiyniy-rozvitok-pidvischennya-325802.html

Котлер Ф., Карен Ф., Фокс А. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів. Київ : УАМ : Хімджест, 2011. 580 с.

Кравченко Г. Ю. Адаптивне управління розвитком інститутів післядипломної педагогічної освіти в Україні : монографія. Харків : Смугаста типографія, 2015. 300 с.

Маркетинг. Тематический портал. URL: http://marketing.web-3.ru/definitions/market/

Маркетингова стратегія. URL: http://mirslovarei.com/content_eco/strategija-marketingovaja-17477.html# ixzz2Ib2K2IlX

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы мененджмента. Москва : Дело, 1992. 702 с.

Рябова З. В. Наукові основи маркетингового управління навчальним закладом : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2013. 268 с.

Рябова З. В. Управління розвитком педагогічного колективу на основі маркетингових досліджень. Теорія та методика управління освітою : електронне наук. фахове видання. 2010. № 3. URL: http://tme.umo.edu.ua/

Ситниченко Є. Г. Інноваційний характер маркетингової парадигми управління освітою. Грані. 2014. № 11. С. 49–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Як цитувати

Мовмига, Н. Є., & Кравченко, Г. Ю. (2019). Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти. Імідж сучасного педагога, (3(186), 19–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-19-25

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають