Розвиток професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної освіти

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Королюк Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7711-0791

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-30-34

Ключові слова:

керівник, розвиток, професійна культура, компетентність, система післядипломної освіти

Анотація

Розглядається модель професійної культури керівника освітнього закладу та її основні складові; виклики щодо реалізації професійної діяльності керівника в сучасних умовах реформування загальної середньої освіти, впровадження Концепції «Нова українська школа»; особливості та шляхи розвитку професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти.

Біографія автора

Світлана Вікторівна Королюк, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти

Посилання

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. : 13.00.06; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси : Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. 40 с.

Індекс інституційної спроможності закладу освіти : практ. посіб. / заг. ред. Л. І. Даниленко. Київ : ВФ «Крок за кроком». 61 с.

Єльникова Г. Управлінська компетентність. Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. 128 с.

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017, № 38–39. Ст. 380). URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page.

Королюк С. В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : монографія. Полтава, 2007. 168 с.

Королюк С. В. Управлінська діяльність як функціональна. Підготовка керівників ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти. Управління освітою. 2010. № 24. С. 11–13.

Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта : зб. робочих навч. програм / заг. ред. Т. М. Сорочан ; наукова ред., упор. В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. Київ : ЦІППО, 2017. 447 с.

Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти : наказ МОН України від 09.01.2019 року № 17. URL: // z0250-19.

Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа" : наказ МОН України від 13.12.2018 року № 1392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1392729-18#n12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Як цитувати

Королюк, С. В. (2019). Розвиток професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога, (3(186), 30–34. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-30-34